Mazowsze: Kościół w Sobowie odzyska dawny blask

Już niebawem dzięki wsparciu unijnemu Kościół pw. Bożego Ciała przejdzie renowację, a Dom Parafialny „Katolik” adaptowany będzie na potrzeby kulturalno-edukacyjne.

Umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz ksiądz Piotr Ruszczyński – proboszcz parafii w Sobowie. Realizacja wartego ponad 1 mln zł projektu pozwoli ochronić zabytkowe obiekty sakralne przed degradacją. Poprawi też atrakcyjność kulturalną i turystyczną Sobowa, gminy Brudzeń Duży oraz całego regionu.

Zabytek z historią

Budowę obecnego kościoła w Sobowie rozpoczęto w 1806 r. Projektantem był Hilary Szpilowski, a finanse pochodziły od Romualda Paprockiego, ówczesnego właściciela Sobowa. Bazę do powstania nowej konstrukcji stanowiły dawne fundamenty oraz mury. Świątynia uległa częściowemu zniszczeniu z powodu pożaru w 1923 r. Została odbudowana, a w 1938 r. wykonano polichromię.

Teraz dzięki dofinansowaniu zabytek odzyska dawną świetność. Prace remontowo-budowlane obejmą m.in.: wzmocnienie fundamentów, izolację ścian fundamentowych, remont drewnianej konstrukcji dachu, wymianę deskowania sufitu, a także renowację drewnianej konstrukcji dzwonnicy. We wnętrzu kościoła będą wykonane prace konserwatorskie polichromii i dekoracji malarskich. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum i nie tylko

W budynku parafialnym „Katolik” zaplanowano wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej z białym osprzętem. Wymienione będą podłogi i okna, a także sufit podwieszany w sali głównej. Spoiny murów zewnętrznych zostaną uzupełnione, a ściany budynku pomalowane. Obiekt będzie pełnił funkcje kulturalno-edukacyjne.

Tekst i fotografia: Samorząd Województwa Mazowieckiego