Mazowsze daje kolejne środki na ochronę powietrza

Samorząd województwa mazowieckiego oferuje kolejne wsparcie na ochronę powietrza. W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” gminy mogą zdobyć dofinansowanie m.in. na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej, akcje informacyjne czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W puli jest 10,3 mln zł. Nabór trwa do 7 marca br.

Program „Mazowsze dla czystego powietrza” jest realizowany od 2019 roku (wcześniej jako „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza”). Jego celem jest wsparcie lokalnych samorządów z Mazowsza w walce o lepszą jakość powietrza, a co za tym idzie – zdrowie mieszkańców.

Jak wskazuje marszałek Adam Struzik, który jest także ambasadorem Europejskiego Porozumienia na rzecz Klimatu, samorządy stoją przed sporym wyzwaniem związanym z ochroną powietrza. – Często niełatwo sprostać kolejnym przepisom dotyczącym ochrony środowiska. Są one jednak konieczne, by ograniczać smog i zanieczyszczenia. Chcemy nie tylko nakładać na gminy obowiązki, ale także pomagać im w realizacji celów programów naprawczych, takich jak program ochrony powietrza. Stąd cały szereg wsparcia, jakie oferujemy – podkreśla marszałek.

Na co i dla kogo?

Samorządy mogą uzyskać pomoc finansową m.in. na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, akcje edukacyjno-informacyjne, zakup, montaż i uruchomienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, czyszczenie ulic na mokro czy zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy w walce z niską emisją (np. dokumentacja pod utworzenie sieci ciepłowniczej).

– Program „Mazowsze dla czystego powietrza” od początku swojego istnienia cieszy się dużą popularnością. Co roku jest zgłaszanych około 200 proekologicznych projektów. Tym razem sejmik przeznaczył na nie ponad 10 mln zł. Zachęcam do składania wniosków – mówi Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Dotacja może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowalnychmaksymalnie 200 tys. zł. Pomoc będzie wypłacana „z dołu”, na podstawie umowy po zrealizowaniu zadania.

Do składania wniosków są uprawnione gminy z terenu województwa mazowieckiego. W ramach naboru można złożyć maksymalnie dwa wnioski, każdy na odrębne zadanie. Trzy wnioski mogą złożyć miasta Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, Ciechanów. Warszawa może złożyć dwa wnioski na projekty ogólnomiejskie oraz dziewięć na zadania realizowane przez dzielnice.

Jak mówi Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w urzędzie marszałkowskim, program ma wesprzeć gminy przede wszystkim w realizacji działań zawartych w programie ochrony powietrza, czyli np. prowadzeniu kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, w tym zakazu spalania niskiej jakości paliw oraz zakazu spalania odpadów. – Można też zdobyć środki na analizy do projektów służących ograniczaniu niskiej emisji. To na przykład dokumentacja do budowy odnawialnych źródeł energii czy przeprowadzenia termomodernizacji. Wkrótce w ramach nowej perspektywy unijnej będzie można pozyskać duże środki na tego typu projekty, warto zatem już teraz zadbać o przygotowanie dokumentacji.

Szczegóły naboru

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” można składać do 7 marca 2023 r. wyłącznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu marszałkowskiego: /umwm/skrytka lub /umwm/SkrytkaESP). W przypadku awarii platformy ePUAP dopuszcza się możliwość złożenia wniosku na adres e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl.

Szczegóły naboru, regulamin i wzór formularza można znaleźć na stronie www.powietrze.mazovia.pl oraz www.mazovia.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego