Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać. Temu służy kolejna już edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, który ma wyróżniać najlepszych wolontariuszy na Mazowszu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa już 30 września br.

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września br. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

W imieniu marszałka województwa mazowieckiego, zapraszam Państwa do zgłaszania kandydatur do szóstej już edycji konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu. Jest to inicjatywa, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Ponieważ, to właśnie tego typu przedsięwzięcia pozwalają na dostrzeżenie tych ludzi, którzy swój czas i swoje serce poświęcają innym w różnych obszarach życia – hospicjach, szpitalach, ale także instytucjach publicznych, czy po prostu w wolontariacie szkolnym. Ten konkurs to także inspiracja dla osób, które mają w sobie dar dzielenia się z innymi, ale nie wiedzą, jak go wykorzystać. Dla zachęty warto podkreślić, że nasz ubiegłoroczny laureat, ks. Andrzej Tuszyński zajął pierwsze miejsce w konkursie ogólnokrajowym –  podkreśla pełnomocnik marszałka ds. współpracy marszałka z organizacjami pozarządowymi Tamara Borkowska.

Laureatów konkursu wyłoni jury. Pod uwagę będą brane: zaangażowanie, innowacyjność, skuteczność oraz partnerstwo w podejmowanych przez wolontariuszy działaniach.  Wręczenie nagród i wyróżnień planowane jest podczas uroczystej gali Konkursu „Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego” w listopadzie br.

Wolontariat to dla nas coś naturalnego. Tak, jak ludzie codziennie chodzą do pracy, tak my przychodzimy do schroniska i pomagamy zwierzętom. Nie zastanawiamy się czy warto, czy to daje satysfakcję. To po prostu naturalna rzecz – podkreślają laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu, wolontariuszki w warszawskim schronisku dla zwierząt „Na Paluchu

„Mazowieckie Barwy Wolontariatu” to tylko część wielkiego przedsięwzięcia. Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu kwalifikują się do etapów ogólnopolskich, które organizowane są przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie dialog.mazovia.pl w zakładce Barwy Wolontariatu.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974
e-mail: rzecznik@mazovia.pl