Mazowiecka Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przyjęta

Edukacja cyfrowa, e-usługi, infrastruktura techniczna oraz technologie informacyjno-komunikacyjne to główne cele przyjętej przez radnych Mazowsza – Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030. To jeden z pierwszych w Polsce tego typu dokumentów, regulujących kwestie związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz usług, które mają usprawniać codzienne życie mieszkańców.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego była szeroko konsultowana z mieszkańcami, przedsiębiorcami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną. – W ten sposób udało nam się stworzyć dokument, który nie tylko porządkuje cele związane z szeroko rozumianymi rozwiązaniami cyfrowymi, ale też uwzględnia perspektywy i oczekiwania różnych grup społecznych. Efekty jej wdrożenia odczujemy wszyscy, bo przełoży się to nie tylko na jakość i komfort życia, ale też prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej, edukacyjnej czy kulturalnej na Mazowszu. Zwłaszcza teraz, gdy z uwagi na koronawirusa wprowadzane są różnego rodzaju środki zapobiegawcze, które wymuszają na nas zmianę dotychczasowych nawyków czy sposobu funkcjonowania. Nowoczesne technologie umożliwią załatwienie wielu spraw i usprawnią funkcjonowanie instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych czy placówek medycznych – dodaje.

CYFRYZACJA GWARANCJĄ ROZWOJU

Strategia wyznacza cele działania w czterech obszarach: edukacja cyfrowa, e-usługi, infrastruktura techniczna oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) dla nauki i biznesu. Obejmuje ponad 40 działań, w ramach których możliwe jest projektowanie konkretnych rozwiązań. Pogrupowanie tematyczne usprawni ich wdrażanie, finansowanie i zapewni korzyści wynikające ze wzajemnego odziaływania.

Dokument określa też kierunki rozwoju – Mazowszan rozumianych jako społeczeństwo informacyjne. Dotyczy m.in. podnoszenia kompetencji cyfrowych, bezpieczeństwa w sieci, dostępu do Internetu i walki z wykluczeniem cyfrowym, możliwości zdalnego korzystania z narzędzi i usług handlowych, opieki zdrowotnej, oferty sportowej i kulturalnej czy rozwoju współpracy nauki i biznesu w zakresie tworzenia i komercjalizacji rozwiązań ICT.

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH

Jednym z zadań ujętych w strategii jest powszechne umożliwienie sprawnego załatwiania spraw urzędowych i realizacja transakcji całkowicie zdalnie. Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa, dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii UMWM zaznacza, że jest to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby mieszkańców naszego województwa: – Dziś każdy z nas chciałby móc załatwić najważniejsze sprawy urzędowe o dowolnej porze, bez stania w kolejkach, a najlepiej bez wychodzenia z domu. Dlatego jednym z naszych priorytetów było doprowadzenie właśnie do takiego stanu, w którym tego typu działania będą możliwe w dowolnym czasie i miejscu.

Ważny jest również aspekt związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu, gdyż e-administracja ma być dostępna również na obszarach słabiej rozwiniętych, dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy tych łączących pracę zawodową z opieką nad osobami bliskimi. W planach są także nowatorskie rozwiązania jak „Wolontariat cyfrowy”, czyli program dzielenia się przez najmłodsze pokolenie umiejętnościami cyfrowymi ze swoimi bliskimi – osobami, które nie dorastały ze smartfonem czy tabletem jako narzędziem codziennego użytku.

Swojego rodzaju przełamanie się starszego pokolenia i przekonanie do cyfryzacji będzie krokiem milowym ułatwiającym życie. Zyskać można nieograniczony dostęp do informacji, zakupów czy usług ochrony zdrowia, bez potrzeby wychodzenia z domu.

TECHNOLOGIE DLA NAUKI I BIZNESU

Te dwa sektory powinny mieć dostęp do najwyższych technologii, by się rozwijać i czerpać wzajemnie ze swoich doświadczeń. Tylko taka współpraca skutecznie napędza gospodarkę. Zbyt często efekty naukowych badań na lata zamykane są w laboratoriach. Tłumaczy Krzysztof MączewskiNawet najbardziej genialne wynalazki są bezużyteczne, jeśli nie są wykorzystywane w praktyce. Założeniem mazowieckiej Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest więc wyeliminowanie tego typu absurdalnych sytuacji. Narzędzia cyfrowe mają usprawnić przepływ wiedzy i informacji. Wypełni się luka między produktami badawczymi, a ich rynkowym wykorzystaniem. Dzięki rozwiązaniom integrującym biznes z nauką np. inkubatory i piaskownice projektowe, huby przedsiębiorczości) możliwe będzie kierowanie gotowych rozwiązań badawczych konkretnym grupom odbiorców i prowadzenie prac rozwojowych odpowiadających na potrzeby danego sektora. Zgodnie z nowo przyjętą strategią naukowe bazy staną się jednym z filarów przedsiębiorstw, a mazowieckie firmy dużo bardziej efektywnie będą korzystać z wiedzy i zasobów organizacyjnych, kadrowych, produktowych, logistycznych czy finansowych.