Maryjne rekolekcje kapłańskie w Niepokalanowie: 12-14 listopada 2019

Św. Maksymiliana Maria Kolbe jest wzorem kapłana, który całkowicie i bezwarunkowo oddał się Niepokalanej. Całe swoje życie i działalność oparł na Maryi i nie zawiódł się. Od niego pragniemy uczyć się, jak w tych niełatwych czasach zawierzyć Niepokalanej, aby Ona jako nasza Matka strzegła nas i prowadziła bezpiecznymi drogami do Chrystusa.

Motto: Do czego kapłanowi jest potrzebny św. Maksymilian?

W roku bieżącym obchodzimy 125. rocznicę urodzin i chrztu św. Maksymiliana Kolbe. Ten gorliwy kapłan jest wzorem dla duchownych i świeckich poświęcenia się Bogu i ludziom. Trzydniowe rekolekcje mają za cel przybliżenie jego misji zdobywania wszystkich ludzi dla Chrystusa przez Niepokalaną wszelkimi możliwymi sposobami.

Organizacja

Rekolekcje odbywają się w atmosferze wyciszenia i modlitwy. Zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym św. Teresy, w pokojach jednoosobowych z łazienkami. Zapewniamy całodzienne wyżywieniem z kawą w przerwach. Na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbytych rekolekcjach

Miejsce: Dom Rekolekcyjny św. Teresy w Niepokalanowie

Termin: 12-14 listopada

Początek rekolekcji godz. 12:00, zakończenie o godz. 14:00.

Szczegóły i zapisy: niepokalanow.pl