Maryja i ks. Dolindo

Maryja była niezwykle ważna w życiu ks. Dolindo Ruotolo. Kapłan z Neapolu każdą chwilę swojego życia poświęcał Matce Bożej, rozmawiał z Nią i notował uważnie Jej słowa.

Szymon Królikiewicz sięgnął do nieznanych w Polsce dzieł autora modlitwy Jezu, Ty się tym zajmij!, by odkryć głębię relacji, jaką ks. Dolindo nawiązał z Maryją. Wyłania się z nich obraz wybrańca Maryi, podążającego za ukrzyżowanym Chrystusem drogą Matki Bożej i wiernego sługi Różańca. Jaką tajemnicę skrywa duchowa bliskość ks. Dolindo z Matką Chrystusa? Tego możemy się dowiedzieć w najnowszej książce Szymona Królikiewicza, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Esprit, pod patronatem Radia Niepokalanów.

 

Dlaczego Maryja? Nie jest to ulubiony temat współczesnych, ekumenicznie nastawionych teologów. Nie gości w naukowych debatach, panelach i konferencjach. Kult Maryi jako ważna część ludowej pobożności i masowego duszpasterstwa – proszę bardzo, ale Maryja jako klucz do zrozumienia tajemnicy Chrystusa, Kościoła i człowieka? Na miły Bóg!

prof. Robert Skrzypczak

 

Poczułem obecność Najświętszej Maryi. Wielkie światło zalało moją duszę, a ja wypalałem się z miłości do Maryi i płakałem. Maryja była w moim umyśle jakby lśniące światło, otoczona blaskiem wszystkich świętych, a ja rozmyślałem o Niej, obecnej w przedwiecznej myśli Boga. To był dzień miłosnego zjednoczenia z Maryją.

ks. Dolindo

 

Maryjo, w każdym ucisku jesteś Mamą, w każdym bólu jesteś pokrzepieniem, w każdej nędzy jesteś bogactwem miłosierdzia i pokoju. Jesteś nim dla świata, jesteś dla Kościoła, jesteś dla każdej duszy z osobna, jesteś dla mnie, biednego nic, które wyśpiewuje twoją chwałę, płacząc.

ks. Dolindo