Maj – miesiąc Królowej

Na początek maja zachęta od św. Maksymiliana, by czerpać łaski od Niepokalanej: „Zajaśniał znowu miesiąc maj, miesiąc Królowej, Pani i Matuchny naszej najdroższej. Ona spogląda na cały świat, na każdego z ludzi, w tajniki serc i zna myśli i pragnienia każdego z nas. Patrzy w serca, by spostrzec każdy objaw miłości, każdy choć najmniejszy ruch gorliwości, by móc za to obsypywać łaskami i zabrać do siebie po śmierci.”

PS Te piękne zdania św. Maksymiliana przypomniała nam Fundacja Niepokalanej. Dziękujemy!