LUCAS ratuje życie

Ostrołęcki „Meditrans” wzbogaci się o 12 nowoczesnych urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS 3, których zakup został sfinansowany dzięki blisko 630 tys. zł wsparcia z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dla 12 ośrodków

Urządzenia trafią do podstawowych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Pułtusku, Kadzidle, Czerwinie, Szulborzu Wielkim, Małkini Górnej, Chorzelach, Jednorożcu, a także specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego z miejscem wyczekiwania w Ostrołęce, Pułtusku i Myszyńcu. Wartość 12 urządzeń, które trafią do ostrołęckiego „Meditransu” to blisko 670 tys. zł, z czego blisko 630 tys. zł pochodziło z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

– Zakup tych nowoczesnych urządzeń jest podyktowany troską samorządu województwa o obszar ochrony zdrowia. Cieszymy się z tego, że Lucas 3 będzie służył pacjentom, ale przede wszystkim będzie wsparciem w codziennej, trudnej pracy ratowników medycznych – zauważyła członek zarządu Elżbieta Lanc.

Nowoczesny i niezawodny

LUCAS 3 to najnowocześniejszy sprzęt do kompresji klatki piersiowej na rynku urządzeń medycznych. Zapewnia lepsze efekty reanimacji w przypadku zatrzymania krążenia, ułatwia również pracę personelowi medycznemu wykonującemu czynności ratunkowe. Możliwość szybkiego zastosowania urządzenia minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji. Pacjenci, u których doszło do zatrzymania akcji serca otrzymają efektywne, powtarzalne i ciągłe uciski klatki piersiowej zgodnie z wytycznymi m.in. Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC). Urządzenie automatycznie i bezustannie wykonuje masaż serca, jest niezwykle precyzyjne i zapewnia stały rytm uciśnięć, ponadto pozwala na skuteczne prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podczas wykonywania przedłużonej resuscytacji ludzkie siły słabną, LUCAS 3 zawsze zapewnia stały, jednostajny rytm uciśnięć, niemożliwy do osiągnięcia dla osoby wykonującej te czynności samodzielnie. Gdy urządzenie wykonuje masaż serca, personel medyczny może skupić się na przeprowadzeniu innych czynności ratujących życie, bądź udzielić pomocy medycznej innej poszkodowanej osobie. Urządzenie umożliwia również prowadzenie nieprzerywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u poszkodowanego podczas przenoszenia lub przekazania pacjenta innej jednostce, a także w czasie transportu z miejsca zdarzenia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Samorząd Województwa Mazowieckiego