Loretto k./Warszawy: REKOLEKCJE – Różaniec ostoją cnót: wiary, nadziei i miłości: 16-18 listopada

Loretto k./Warszawy: REKOLEKCJE – Różaniec ostoją cnót: wiary, nadziei i miłości: 16-18 listopada

Zapisy i informacje szczegółowe:
e-mail: centrum@loretto.pltel.:

510 099 949, 29/741 17 87

Prowadzenie: ks. Mariusz Sobek, moderator Żywego Różańca w diecezji opolskiej. Rekolekcje dla Żywego Różańca.
W programie: konferencje, modlitwa, wymiana doświadczeń, możliwość rozmowy. Początek o godz.13.00 obiadem, zakończenie ostatniego dnia po obiedzie o godz. 13.00
Zapraszamy!