Łódzkie: wsparcie badań w stolicy polskiego ogrodnictwa

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach może realizować kolejną dużą inwestycję. Będzie to „Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych”. Jego wartość została oszacowana na 48,9 mln zł, a dofinansowanie z pieniędzy unijnych wyniesie 33 mln zł.

Dyrektor Instytutu – prof. Dorota Konopacka podpisała umowę na wsparcie budowy kompleksu laboratoriów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach działania Rozwój infrastruktury badań i innowacji realizowanego przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy – jednostki podległem Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego.

– W Łódzkiem prężnie rozwija się doskonały ośrodek naukowo-badawczy – podkreśla marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – To finansowe wsparcie to kolejny krok, by Łódzkie stało się „Ogrodem Polski”.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Instytut Ogrodnictwa zrealizował dwie inne duże inwestycje finansowane w dużej części z regionalnych funduszy unijnych: Centrum Przetwórstwa Produktów Ogrodniczych i Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego