Łódzkie: Urząd Marszłakowski tworzy bazę wolontariuszy, pomagających uchodźcom

Łódzkie Wspiera Ukrainę. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego tworzy bazę wolontariuszy , którzy chcą zaangażować się w pomoc uciekającym przed wojną mieszkańcom Ukrainy. Dzięki niej będziemy mogli szybko pomóc potrzebującym, którzy docierają do łódzkiego .

Na stronie www.lodzkie.pl/ukraina znajduje się link do formularza zgłoszeniowego, który wystarczy wypełnić i odesłać. Należy w nim podać podstawowe dane, kontakt i rodzaj pomocy jaką wolontariusz może zaoferować.