Łódzkie: Trwa nabór wniosków na inwestycje w obiekty kulturalne i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi

Trwa ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparte zostaną inwestycje związane z zagospodarowaniem centrów wsi (m.in. place miejskie, rynki, skwery) oraz przebudowy obiektów pełniących funkcje kulturalne (m.in. ośrodki GOK, domy ludowe, świetlice wiejskie, domy kultury). O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz instytucje kultury.

Wnioski należy składać w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r., osobiście w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przy Al. Piłsudskiego 12 w Łodzi pok. 216, bądź drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8.

Więcej informacji dotyczących naboru można uzyskać na stronie internetowej www.lodzkie.pl/prow bądź w siedzibie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.