Łódzkie: stypendia dla uczniów i studentów

Najlepsi uczniowie i studenci otrzymają Jednorazowe Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego. Do 48 osób w tym roku trafi 150 tysięcy złotych.

Stypendia naukowe przyznawane są w dwóch kategoriach. Uczniowie szkół średnich – liceów, techników, szkół branżowych oraz policealnych, otrzymują je za wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach, aktywność naukową, ale też społeczną. Studenci powinni pochwalić autorstwem publikacji, wystąpieniami na konferencjach naukowych, organizacją wydarzeń naukowych czy też zaangażowaniem w działalność społeczną i wolontariat.

Stypendia mają za zadanie sprzyjać rozwojowi szczególnie uzdolnionej młodzieży. Za osiągnięcia w nauce jednorazowe stypendia trafiły do 25 uczniów (w wysokości od 2,5 tys. do 4 tys. zł) i 23 studentów (od 3 tys. do 5 tys. zł).

– To wsparcie pomaga w wyrównywaniu szans i w dostępie do nauki. Otrzymane pieniądze młodzi ludzie mogą zainwestować w swoją przyszłość – mówi marszałek Grzegorz Schreiber.

Więcej informacji  a także pełne listy stypendystów są dostępne na poniższych stronach internetowych:

– BIP: https://bit.ly/3L3xmtk

– Lodzkie/edukacja: https://bit.ly/3JZzAsn

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego