Łódzkie przeciwdziała możliwym skutkom suszy

Stawy i inne zbiorniki wodne, które mają na celu zapobiegać skutkom suszy można modernizować ze wsparciem samorządu województwa łódzkiego. Zarząd województwa przeznaczył na renowację takich zbiorników 1,5 mln zł.

– Po raz pierwszy organizujemy dofinansowanie na ten cel, choć jest to kolejny rodzaj wsparcia dla małej retencji. Poprawa jej stanu w województwie ma dla nas ogromne znaczenie – podkreśla marszałek Grzegorz Schreiber. – Przypominam, że na początku roku przeprowadzony został nabór wniosków na dofinansowanie spółek wodnych, dla których przeznaczyliśmy 2 mln zł. Właśnie są weryfikowane.

A co będzie można zrobić z pieniędzy na renowację zbiorników wodnych? Przede wszystkim zwiększyć pojemność, oczyścić je, pogłębić i odmulić, ukształtować skarpy, przebudować czy odbudować. Bo dzięki dobrze funkcjonującym zbiornikom małej retencji możliwe jest gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerw wody na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień. Istnienie na terenie województwa łódzkiego zbiorników wodnych małej retencji ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych, zachodzących na skutek zmian klimatu oraz zatrzymania wody w obszarach użytkowanych rolniczo.

Po pieniądze – do 150 tys. zł – mogą się zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego, na których terenie znajdują się zbiorniki.

Nabór wniosków potrwa do 10 kwietnia.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/renowacja-zbiornik%C3%B3w-wodnych