Łódzkie: Prawie 8 milionów złotych na zatrudnienie niań

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął konkursy ogłoszone w 2022r., które ułatwią rodzicom z naszego regionu powrót do pracy. Zainteresowanie było tak duże, że zapadła decyzja o zwiększeniu puli dofinansowania dla rodzin o prawie 2,6 mln zł – do blisko 8 milionów złotych.

– Słaby dostęp do żłobków czy klubów dziecięcych to jedna z głównych przeszkód dla rodziców małych dzieci w powrocie do pracy. Dlatego wsparcie dla rodzin pozwalające korzystać z różnych form opieki nad dziećmi, zwłaszcza najmłodszymi, jest bardzo ważne – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Początkowo na dofinansowanie pracy opiekunek zaplanowana była kwota 5,3 mln zł. Jednak ze względu na duże zainteresowanie, Zarząd Województwa Łódzkiego zwiększył pulę do prawie 8 mln zł.  To pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rodzice, którzy skorzystają z pomocy, mogli zatrudnić wykwalifikowaną opiekunkę, ale także, na przykład, ciocię lub babcię. Pieniądze na wynagrodzenie dla niań  będzie można otrzymywać przez rok. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice, których dzieci nie skończyły jeszcze 3 lat.

Zarząd województwa wsparł 13 projektów z całego regionu. Część z nich obejmie miejscowości, w których nie ma ani jednego żłobka czy klubu malucha. To ważne. Według „Diagnozy dotyczącej zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim – czerwiec 2021” przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (dostępnej w załączniku do tej informacji prasowej) między obszarami wiejskimi a miejskimi jest duża rozbieżność dotycząca dostępności do miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Na wsiach tylko 2,1 proc. dzieci do 3 lat objęta jest opieką żłobkową. Są gminy, w których nie ma ani jednego żłobka. Dofinansowanie zatrudnienia niań w takich miejscowościach jest więc ogromną pomocą dla rodziców, którzy chcą wrócić do pracy.

Według danych GUS w 2020 r. w województwie łódzkim mieszkało 64.720 dzieci w wieku do trzech lat. Dzienną opieką w żłobkach objętych było 7.390 dzieci, z czego 6.756 w mieście, a zaledwie 634 na wsi.

Od 2019 Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 108,3 mln zł na różne formy wsparcia opieki nad dziećmi do lat 3, m.in. dofinansowanie otwarcia nowych żłobków.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania:

– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med – projekt „Niania = powrót do pracy 2” – prawie 850 tys. zł

– Gmina Wieluń – projekt „Nianie w Wieluniu” – prawie 490 tys. zł

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – projekt „Niania szansą na powrót do pracy 2” – prawie 480 tys. zł

– Powiat Poddębicki – projekt „Mama w pracy!” – prawie 550 tys. zł

– Gmina Rozprza – projekt „Niania w Gminie Rozprza!” – prawie 480 tys. zł

– Powiat Kutnowski – projekt „Mamy z Powiatu Kutnowskiego wracają do pracy!”- prawie 760 tys. z dofinasowania

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – projekt „IDEA-lna Niania” – prawie 830 tys. zł

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie – projekt „Mali mieszkańcy Gminy Widawa pod opieką niani” – prawie 470 tys. zł

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach – projekt „Opieka nad dziećmi do lat 3 w Gminie Sadkowice – prawie 470 tys. zł

– Gmina Brzeźnio – projekt „Opieka niani w Gminie Brzeźnio” – prawie 500 tys. zł

– Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego – projekt „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod ręką” – prawie 800 tys. zł

– Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska z Ujścia – projekt „Pracujący rodzic – szczęśliwe dziecko” – prawie 800 tys. zł

– Polska Grupa Naukowa – projekt „Refundacja kosztów zatrudnienia niani szansą dla rodziców dzieci do lat 3 na utrzymanie się na rynku pracy” – prawie 480 tys. zł

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego