Łódzkie: podnieść jakość życia na obszarach wiejskich

Ponad 107 mln zł przeznaczył Zarząd Województwa Łódzkiego na wsparcie kolejnych inwestycji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. To działanie w ramach przedłużonego przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc będzie mogła zostać przyznana m.in. na: budowę, przebudowę lub  wyposażenie obiektów służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków oraz zakup czy montaż urządzeń kanalizacyjnych lub wodociągowych.  Nowością jest możliwość wykorzystania wsparcia na inwestycje w podziemne zbiorniki retencyjne o pojemności  minimum 100 metrów sześciennych z możliwością budowy lub przebudowy kanalizacji deszczowej.

– To bardzo duże środki, które przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. – Warto podkreślić, że jest to pomoc, która nie wymaga od samorządów wkładu własnego.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać gminy, związki międzygminne lub spółki z wyłącznym udziałem samorządu. Nabór rozpocznie się 1 kwietnia, a termin składania wniosków upłynie 30 maja br.

Więcej informacji: https://www.lodzkie.pl/prow/iv-nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-o-przyznanie-pomocy-na-operacje-typu-%E2%80%9Egospodarka-wodno-%C5%9Bciekowa%E2%80%9D

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego