Łódzkie: 8 milionów złotych na pomysły mieszkańców województwa

Od poniedziałku 16 maja mieszkańcy regionu będą mogli zgłaszać projekty do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. 

To już szósta edycja Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”. W tym roku na realizację ciekawych pomysłów mieszkańców regionu Zarząd Województwa Łódzkiego przeznaczył 8 milionów złotych.

W ramach budżetu obywatelskiego wyodrębniona została pula wojewódzka oraz 24 pule powiatowe. Do puli wojewódzkiej można zgłaszać projekty dotyczące inwestycji i remontów. Natomiast do 24 pul powiatowych przyjmowane będą pomysły zadań nieinwestycyjnych: dotyczących sportu, turystyki, bezpieczeństwa publicznego, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rehabilitacji zdrowotnej, upowszechniania folkloru związanego z województwem oraz kultury w nawiązaniu do historii województwa.

Propozycje można zgłaszać do 31 maja. Projekty do puli wojewódzkiej mogą składać wszyscy mieszkańcy Łódzkiego, zaś w przypadku zadań powiatowych – mieszkańcy powiatu, którego dotyczyć będzie zgłoszony projekt.

Szczegółowe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” dostępne są na stronie internetowej www.bo.lodzkie.pl.