Łódź: Rekolekcje z pisaniem ikony św. Marii Magdaleny

W niedzielny poranek, gdy jeszcze było ciemno, poszła do grobu. Gdy apostołowie znieruchomieli w trwodze i rozpaczy, ona jedna poszła, tak jak wiernie do końca stała pod Krzyżem. Weszła w noc aby namaścić Tego, którego pokochała miłością niepojętą. Tego, który przywrócił jej godność i dał nowe życie. Wschodnie chrześcijaństwo nadało jej tytuł Równej Apostołom. To ona zaniesie im wiadomość o zmartwychwstaniu Pana i Jego słowa. Maria Magdalena. Święta z ciemności. Pierwszy świadek Zmartwychwstania.

Zapraszamy na styczniowe rekolekcje z ikoną św. Marii Magdaleny. Zapraszamy osoby świeckie i konsekrowane, początkujących i już idących drogą ikony. Nasze rekolekcje z ikoną na Kreciej to pójście za światłem ikony. Ikona za każdym razem pisze program rekolekcji, a my, prowadzeni tym światłem, szukamy drogi do źródła. Rekolekcje odbędą się w dniach 24-28 stycznia 2018 r.

CEL REKOLEKCJI

Podczas rekolekcji z ikoną szczególny nacisk położony jest na modlitwę w ciszy. Pisanie (malowanie) ikony to modlitwa pędzlem, oddanie dłoni Duchowi Świętemu. Tej szczególnej modlitwie sprzyja wyciszenie. Efekt na desce nie jest dla nas celem ale rezultatem przemiany serca, która dokonuje się w osobie zaproszonej przez świętego z ikony do tej szczególnej drogi.

Wzorujemy się na kanonie ikonograficznym opisanym w hermeneiach i podlinnikach. Najbliższy nam styl to klasyczna ikona bizantyjska (Matka Boża Włodzimierska). Pracujemy tradycyjnymi technikami tempery chudej i naturalnych (w większości) pigmentów ucieranych ze spoiwem na bazie kurzego jaja.

Rekolekcje przeznaczone są zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych, którzy już od jakiegoś czasu są na drodze ikony. Osoby zaawansowane w technikach ikonograficznych często pojawiają się na naszych rekolekcjach i odkrywają nowe techniki. Uczestnicy rekolekcji dzielą się między sobą zarówno warsztatem jak i odkryciami na duchowej drodze.

Wszyscy pracujemy nad jednym wzorcem ikony św. Marii Magdaleny. Porównanie kolejnych postępów na poszczególnych ikonach daje obraz tego, jak indywidualnie Bóg przychodzi do każdego z nas, z jaką delikatnością traktuje nasze osobiste cechy i skłonności, jak subtelnie nas prowadzi – o ile chcemy Mu się powierzyć w tej drodze.

Każdy człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga. Obraz Boga w człowieku to Jego stałość, ziarno Bożej, niezmiennej doskonałości w każdym z nas. Podobieństwo natomiast jest dynamiczne. To rodzaj zadania, które każdy człowiek ma do wypełnienia na podstawie doskonałego obrazu. Ikona może być pomocą w owym szukaniu Bożego podobieństwa, w zmaganiu się z grzechem, który jest przeszkodą do pokonania, jeśli pójdziemy za Jezusem drogą Jego świętych.

Celem rekolekcji jest pogłębienie więzi z Chrystusem przez spotkanie (w ikonie) ze świętą Marią Magdaleną – świętą, która ma szczególne miejsce i znaczenie w Ewangelii, a także wyjątkowe traktowanie w zakonie franciszkańskim.

Więcej…

GDZIE?

Ikona potrzebuje ciszy. Właśnie cisza, przestrzeń i bliskość natury to trzy cechy tego miejsca. Klasztor ojców franciszkanów przy ul. Kreciej 37 położony jest na peryferiach Łodzi, na dużym zielonym terenie porośniętym starodrzewem, w bezpośrednim sąsiedztwie Lasu Łagiewnickiego i rezerwatu przyrody.

O każdej porze roku okolica zachęca do spacerów, choćby do odległych o kilka kilometrów dobrze zachowanych drewnianych kapliczek z XVII wieku: św. Rocha i św. Antoniego.

Adres: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Krecia 37, Łódź.

PROGRAM REKOLEKCJI:

ŚRODA 24 stycznia
do 18.00 – zakwaterowanie uczestników
18.00 – Msza święta
18.30 – kolacja
19.00 – spotkanie organizacyjne (w dolnej pracowni)
21.00 – Apel Jasnogórski (w kaplicy klasztornej)
22.00 – Silentium Sacrum

CZWARTEK 25 stycznia
07.30 – jutrznia, Msza święta, Słowo na dzień (w kaplicy klasztornej)
08.30 – śniadanie
09.00 – praca nad ikoną (z przerwą na herbatę)
12.30 – obiad (w refektarzu klasztornym)
14.00 – praca nad ikoną (z przerwą)
18.00 – kolacja
19.00 – konferencja „Maria Magdalena, Święta z ciemności” – o. dr Jerzy Łopat OFM Conv.
20.00 – czas na indywidualną modlitwę
21.00 – Apel Jasnogórski, modlitwa wieczorna
22.00 – Silentium Sacrum

PIĄTEK 26 stycznia
07.30 – jutrznia, Msza święta, Słowo na dzień (w kaplicy klasztornej)
08.30 – śniadanie
09.00 – praca nad ikoną (z przerwą na herbatę)
12.30 – obiad (w refektarzu klasztornym)
14.00 – praca nad ikoną (z przerwą)
18.00 – kolacja
19.00 – konferencja i Adoracja Najświętszego Sakramentu. o. Grzegorz Piórkowski
20.00 – czas na indywidualną modlitwę
21.00 – Apel Jasnogórski, modlitwa wieczorna
22.00 – Silentium Sacrum

SOBOTA 27 stycznia
07.30 – jutrznia, Msza święta, Słowo na dzień (w kaplicy klasztornej)
08.30 – śniadanie
09.00 – praca nad ikoną (z przerwą na herbatę)
12.30 – obiad (w refektarzu klasztornym)
14.00 – praca nad ikoną (z przerwą)
18.00 – kolacja
19.00 – konferencja „Czytanie ikony św. Marii Magdaleny. Modlitwa przed ikoną” – Roman Zięba .
21.00 – Apel Jasnogórski, modlitwa wieczorna
21.15 – czas na indywidualną modlitwę
22.00 – Silentium Sacrum

NIEDZIELA 28 stycznia
08.30 – jutrznia
09.00 – śniadanie
09.30 – podsumowanie rekolekcji
11.00 – Msza święta (w kościele) z uroczystym poświęceniem ikon
12.30 – obiad
13.00 – zakończenie rekolekcji

INFORMACJE i ZAPISY (do 12 stycznia 2018 r.):
Roman Zięba
tel.: 500-749-123
pracowniahermeneia@gmail.com

Więcej…