Łódź: „Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności” – konferencja

Zapraszamy na konferencję

Kościół – Naród- Państwo 966-2016. Dzieje wierności”

organizowaną 15 października w Łodzi

przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy

pod patronatem naszego Metropolity – abp. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego

oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – prof. dr. hab. Piotra Glińskiego

Człeczy pęd do wolności, do jakiejś wolności, jakże często zwodzi, popycha do różnych zniewoleń. Kościół niby „niewoląc – jak mawiają małorozumni – wskazuje trudną drogę do prawdziwego wyzwolenie. Być może to kwestia wieku, aby to odebrać, rozpoznać. Pojąć, że naród – jak i człowiek – który został pozbawiony wiary, który ją zgubił, zastawił w lombardach bieżaczki, jest jak pijane dziecko we mgle. Wtedy łatwo mogą go zwieść przeróżne „izmy”: komunizmy, nazizmy, modernizmy, globalizmy…

Krzysztof Nagrodzki/KSD OŁ

Miejsce: Aula Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

przy ul. Św. Stanisława 14

PROGRAM

Konferencja „Kościół- Naród –Państwo 966-2016. Dzieje wierności”

Łódź, 15.10.2016

Dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Chrzest 966- 2016”

Bez Chrystusa nie można zrozumieć dziejów Polski

( św. Jan Paweł II Warszawa 2 czerwca 1979)

PROGRAM

9:45 Powitanie i wprowadzenie: red Krzysztof Nagrodzki – Dzieje wierności. I determinacji.

Sesja I Wykłady.

( godz. 10 – do 13,00)

Prowadzi: red. Zygmunt Chabowski

10:00 – Abp prof. dr hab. Marek Jędraszewski – „Karol Wojtyła/Jan Paweł II o Milenium Chrztu Polski”

10:40 Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – „Chrzest Mieszka I i narodziny Kościoła w Polsce w średniowiecznym dziejopisarstwie i współczesnej historiografii„.

11:20 Prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki – „Chrzest Piastowiczów i denar Św. Piotra”.

12,00 Modlitwa Anioł Pański

12:05 Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski – „Czego historia Polski może nauczyć Europę?”

Ok. 13:00 do 14:30 Przerwa . Organizatorzy zapraszają uczestników na posiłek.

Sesja II Wykład i referaty.

( godz. 14:30 – do ok. 17:30)

Prowadzi: red. Tomasz Bieszczad

14:30 Prof. dr hab. Romuald Szeremietiew – „Od bitwy pod Legnicą (1241) do Bitwy Warszawskiej (1920)”

15:10 red. Tomasz Łysiak – „Legiony 1914-1918 – Spadkobiercy Powstańców Styczniowych”

15:40  red. Bogusław Bajor –  „Czy jesteśmy wierni Maryi – Królowej Korony Polskiej”

16:10 red. Tomasz Bieszczad – Niewierność, złudzenia, stracone szanse

16:40 red. Michał Karnowski – „Media w Polsce po 1989 i ich stosunek do chrześcijaństwa i dziedzictwa narodu polskiego. Przychylność, neutralność czy wrogość?”

17:10 Głos ks. bp Adama Lepy na zakończenie. Błogosławieństwo. Śpiew