Leszno k./Warszawy: XXI Festiwal Twórczości Artystycznej FeTA 24 – 25 maja 2017

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie im. płk. Jerzego Strzałkowskiego istnieje od 1967 r. Przeznaczony jest dla wychowanków niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z autyzmem i zespołem Aspergera, zespołem Downa, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Od 20 lat na terenie Ośrodka, w Gościńcu Julinek, organizowany jest Festiwal Twórczości Artystycznej FeTA. Impreza ta składa się z dwóch części – jednego dnia prezentowane są przedstawienia teatralne, drugiego występy wokalne i taneczne. W trakcie przeglądu wychowankowie naszego Ośrodka oraz podobnych placówek z całego województwa mazowieckiego mają możliwość przedstawienia swoich umiejętności. Dla dzieci i młodzieży jest to wyjątkowa szansa na zaprezentowanie talentów, pokonywanie barier, bycie docenionym i nagrodzonym, a także na integrację tego wyjątkowego środowiska. Wszyscy uczestnicy zawsze otrzymują drobne nagrody, a zespoły wyróżniające się poziomem artystycznym, wkładem pracy, stopniem trudności adekwatnym do możliwości, zostają dodatkowo nagrodzone.

Organizatorem festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lesznie. W bieżącym roku będzie się on odbywał w dniach 24 maja (część wokalna i taneczna) oraz 25 maja (część teatralna). FeTA cały czas się rozwija, do każdej edycji zgłasza się coraz większa ilość uczestników. W ubiegłym roku, w ciągu dwudniowej imprezy zaprezentowało się ponad 100 wykonawców. Jest to wydarzenie niezwykle ważne w życiu Ośrodka, do którego uczestnicy i organizatorzy przygotowują się bardzo długo i z wielkim zaangażowaniem.

Organizacja takiej imprezy nie byłaby możliwa bez wsparcia ludzi dobrej woli, sponsorów, a także gwiazd polskiego filmu i estrady, którzy swoją obecnością sprawiają, że nabiera ona wyjątkowego charakteru, a dla naszych podopiecznych staje się niezapomnianym przeżyciem. W jury zasiadają zawsze profesjonalni aktorzy i wokaliści. Gośćmi Festiwalu byli m.in. Katarzyna Glinka, Robert Janowski, Dorota Kamińska, Dariusz Kowalski, Olga Bołądź, Sylwester Radzikowski, Mateusz Laskowski – Lasio Companija, zespół D-Bomb.

Zapraszamy na stronę internetową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie: soswleszno.edupage.org