Lektura RN: Listy św. siostry Faustyny

Jest to korespondencja sekretarki Bożego Miłosierdzia prowadzona
z kierownikami duszy, przłożonymi i siostrami…. Korespondencja ta odsłania szerzej klimat, w jakim Siostra Faustyna realizowała swoją miesję, udział w niej innych osób, zwłaszcza kierownika duchowego ks. Michała Sopoćki.

Listy świętej sisotry Faustyny zostały wydane nakładem Fundacji Divine Mercy.
Czytają: Anna Majewska Owczarek i Leonard Jakubowski

SŁUCHAJ: codziennie o 7.45 (oprócz czwartków), 10.45, 12.45, 16.45 i 22.45.