Lektura Radia Niepokalanów: Walka duchowa. Filary świątyni serca.

SŁUCHAJ (od 8 października 2017): codziennie o: 7.45 (z wyjątkiem czwartku – transmisja Mszy św. z Watykanu), 10.45, 12.45, 16.45 i 22.45.

Autor: Jerzy Zieliński OCD
Wydawnictwo: Wydawnictwo Karmelitów Bosych

Serce człowieka jest świątynią Boga wspierających się na ważnych dla jakości i mocy duchowego życia filarach. Symbolizują one troskę o pokorę, cierpliwość, czyste serce, mądre używanie mowy, ewangeliczne przeżywanie cierpienia. Szatan wie o ich istnieniu i podejmuje z każdym człowiekiem walkę. Chce poruszyć filary jego duchowej świątyni i doprowadzić ją do ruiny.