Lektura Radia Niepokalanów: Rozważania o Eucharystii ks. Dajczera

„Rozważania o Eucharystii” to cykl sześciu książek ks. prof. Tadeusza Dajczera z dziedziny życia duchowego, powstałych w ostatnich dwóch latach jego życia. Podobnie jak pierwsze dzieło Autora – „Rozważania o wierze” – w krótkim czasie stały się bestsellerami.

To nie są książki – mówią Czytelnicy. – To jest doświadczenie, przeżycie, wezwanie do głębokiej wewnętrznej odnowy i modlitwy. Nie da się ich po prostu „przeczytać”. Trzeba powracać do nich bez końca… Medytować je, odkrywać stopniowo ich wewnętrzne bogactwo.

Mówią o Eucharystii w całkiem nowy, niekonwencjonalny sposób. Mogą być nieocenioną pomocą dla każdego, kto pragnie iść drogą wiary autentycznej, wciąż pogłębianej, prowadzącej do radykalnego pójścia za Chrystusem. Mogą pomóc odkrywać realną, odkupieńczą miłość Jezusa Eucharystycznego, by oddawać Mu głębszą cześć i umiłować Tego, który w swojej niepojętej miłości przychodzi dla nas na ołtarz i pozostaje z nami w tabernakulum.

Tuż przed śmiercią ks. Tadeusz Dajczer powiedział: Moje życie przepełnione jest szczęściem, że mogę służyć wyłącznie Bogu Eucharystycznemu, że mogę w ten sposób służyć Kościołowi… I wiem, że ludzie pokochają Eucharystię i nastąpi odnowa Kościoła.

Seria „Rozważania o Eucharystii:
1. Tajemnica wiary
2. Zdumiewająca bliskość
3. Przymnóż nam wiary
4. Sakrament obecności
5. Mocą wiary
6. Nieodkryty dar

Książka i audiobook ukazały się nakładem Wydawnictwa FIDEI.