Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kończy się czerwiec, przeżywany w Kościele jako miesiąc szczególnie poświęcony Sercu Pana Jezusa. Zachęcamy jednak, by wraz z końcem miesiąca nie przestawać wielbić serca Chrystusa.

Poniżej publikujemy Koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa. To modlitwa, którą codziennie odmawiał św. Ojciec Pio. W ten sposób modlił się w intencji ludzi, którzy polecali się jego wstawiennictwu. Zalecał by modlitwę tę odmawiać jako nowennę albo triduum we wszelkich potrzebach, zwłaszcza duchowych, a także w błaganiach o łaskę odzyskania zdrowia.

🙏 Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę powiadam wam, proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone”, wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę…
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieją.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w imię moje, da wam”, wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w Twoje imię o łaskę …
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieją.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: „Zaprawdę mówię wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”, wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę …
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Najświętsze Serce Jezusa, ufam Ci i w Tobie pokładam nadzieją.

O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego jest niemożliwe tylko to, aby nie mieć litości dla strapionych, dlatego miej litość nad nami, biednymi grzesznikami, i udziel nam łask, o które Cię prosimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, Twojej i naszej czułej Matki.
Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa Chrystusa, módl się za nami.

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, śłodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, owe miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż! O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

Za: http://www.parafiapio.pl/
Fot. za/: Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej