Konkurs „Nagroda Twórcza”. Młodzi, kreatywni artyści na start

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza utalentowanych, pełnych pasji i zaangażowanych młodych artystów do udziału w konkursie „Nagroda Twórcza”. Wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody w wysokości 9 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 12 marca br.

„Nagroda Twórcza” jest przyznawana w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Ideą konkursu jest wspieranie młodych, ambitnych, twórczych, ale przede wszystkim utalentowanych młodych ludzi. Wyróżnienie mogą otrzymać pisarze, aktorzy, plastycy, fotograficy, twórcy filmowi i teatralni oraz osoby inicjujące nowatorskie formy życia społeczno-kulturalnego, a także zajmujące się ochroną dziedzictwa kultury.

– Zorganizowaliśmy ten konkurs aby docenić młodych, kreatywnych mieszkańców Mazowsza. Chcemy wspierać twórców w realizacji wielu ciekawych projektów. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich do udziału w tej inicjatywie i pochwalenia się swoimi osiągnięciami – mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki UMWM Magdalena Biernacka.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Udział mogą wziąć osoby, które nie ukończyły 35 r. życia, mieszkają na Mazowszu, a swoje zdolności mogą potwierdzić nagrodami i wyróżnieniami na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym. Osoby zgłaszające się do konkursu nie mogą równocześnie ubiegać się o przyznanie stypendium wojewódzkiego dla studentów uczelni artystycznych.

Wnioski można składać pocztą lub osobiście na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa albo elektronicznie za pośrednictwem platformy EPUAP lub pocztą elektroniczną na adres: artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Regulamin konkursu oraz wniosek zgłoszeniowy dostępne są na stronie: mazovia.pl

Szczegółowe informacje o konkursie można także otrzymać pod nr tel. (22) 5979-536 oraz pod adresem e-mail karolina.grzegrzolka@mazovia.pl

Zwycięzcami poprzedniej edycji konkursu zostali – absolwentka Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, która otrzymała dyplom magisterski z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej, autor oficjalnie ukazujących się albumów komiksowych czy artystka, wieloletni pracownik Akademii Sztuk Pięknych.