Konkurs ekologiczny – „Bądź świadomy – walcz ze smogiem”

Trwa XVI edycja konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczne hasło przewodnie to „Bądź świadomy – walcz ze smogiem”. Czasu jest coraz mniej. Prace konkursowe można nadsyłać do końca października.

Tegoroczna edycja nawiązuje do problemów związanych z jakością powietrza. W dzisiejszych czasach to poważny problem, dlatego tak ważne jest wykształcenie wśród młodych pokoleń poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz promowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

Od lat pokazujemy młodym Mazowszanom, że na stan środowiska wszyscy mamy wpływ, niezależnie od wieku. Nasz konkurs ma nie tylko uświadomić dzieciom i młodzieży zagrożenia związane ze smogiem, jego wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, ale przede wszystkim kształtować dobre nawyki, które w przyszłości zaprocentują. Bo przecież każdy z nas może podjąć działania, które mogą ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i należy to robić. Chcemy oddychać czystym powietrzem, dlatego wspólnie dbajmy o nasze otoczenie – podkreśla wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Uczniowie klas I-III mają wykonać plakat ekologiczny z hasłem promującym walkę ze smogiem, uczniowie klas IV-VI komiks, natomiast młodzież klas VII-VIII wiersz dotyczący przedmiotowej tematyki.

Prace konkursowe należy składać wyłącznie z załączoną kartą zgłoszeniową w terminie od 1 października do 31 października br. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie bądź bezpośrednio do właściwej terenowo Delegatury Urzędu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego