Konkurs dla liderek społeczności wiejskiej

„Najaktywniejsza Liderka Wiejska” to konkurs organizowany przez Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Pula nagród to w sumie 30 tys. zł. Zgłoszenia do 29 maja br.

Konkurs adresowany jest do liderek społeczności wiejskiej – działaczek lokalnych, członkiń kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania itp. Warunkami koniecznymi do udziału w konkursie są zamieszkanie i działalność na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach.

Kobiety są coraz bardziej aktywne w życiu społecznym i świetnie sobie radzą np. jako sołtyski. Chcemy nagrodzić ich zaangażowanie, pracę i wkład w rozwój lokalnych wspólnot  – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Ocena nadesłanych zgłoszeń będzie odbywać się w dwóch etapach. Pierwszym jest ocena formularzy zgłoszeniowych, drugim – ocena prezentacji indywidualnej wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz KSOW.

Na laureatki czekają nagrody pieniężne i rzeczowe:

I nagroda – do 7500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

II nagroda – do 5000 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

III nagroda – do 2500 zł netto (w tym nagroda rzeczowa do 750 zł oraz nagroda finansowa stanowiąca przelew dla wskazanej jednostki/organizacji);

Wyróżnienia – nagrody rzeczowe do 750 zł netto.

 

Formularze zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi dokumentami należy wysłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 29 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Najaktywniejsza Liderka Wiejska 2020”.

 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15267-szukamy-prawdziwych-liderek-wiejskich.html

 

11 marca swoje święto mieli sołtysi. W Polsce tę funkcję pełni ponad 40 tys. osób. Ponad połowa z nich to kobiety. Tymczasem jeszcze kilkadziesiąt lat temu funkcję pełnili niemal wyłącznie mężczyźni. W 1958 r. sołtyski stanowiły zaledwie 1 proc., w 1967 r. – 2,8 proc., 2009 r. – 30,2 proc., a w 2011 r. – 34,7 proc.[1]

 

Samorząd Mazowsza stara się popierać sołtysów w ich działaniach m.in. przez Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE”. Są to środki na tworzenie lub utrzymanie terenów zielonych, parków, skwerów, remonty i budowę świetlic, domów kultury, strażnic OSP, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, placów zabaw, wyposażenie bibliotek czy promocję twórczości ludowej. W tym roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel blisko 14 mln zł.

 

Do życzeń z okazji przypadającego Dnia Sołtysa przyłącza się marszałek Adam Struzik – Życzę sołtyskom – a jest ich coraz więcej i bardzo mnie to cieszy oraz sołtysom, żeby nie spoczywali w pracy na rzecz swoich lokalnych środowisk. Tworzycie samorząd pomocniczy i zachęcam do korzystania ze wszystkich funduszy zewnętrznych, np. z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Można w te sposób uzyskać małe granty na chociażby place zabaw, remonty świetlic czy zakup książek do biblioteki. Zapraszam też do składania wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.


[1] https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/juz-polowa-polskich-soltysow-to-kobiety-oto-dlaczego,159560.html