„Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego” – już niedługo w wersji AUDIO

Jak poinformowało nas Wydawnictwo OO. Franciszkanów w Niepokalanowie, już niebawem ukaże się audiobook „Konferencje św. Maksymiliana Marii Kolbego.” Zapiski ojca Maksymiliana przeczytał Dariusz Kowalski. 

Projekt audiobooka powstał z myślą o odtworzeniu konferencji św. Maksymiliana niejako w pierwotnej formie. Aby współcześni mogli „usłyszeć” konferencje Świętego w głosie czytającego je Dariusza Kowalskiego.

Audiobook powstał na podstawie książkowego wydania „Konferencji św. Maksymiliana Marii Kolbego”, który z kolei stworzono jako zbiór z notatek współbraci, którzy słuchając konferencji o. Kolbego, zapisywali jego słowa. Kilku z nich bardzo wiernie (bez własnych dodatków) odzwierciedlało w zapiskach pouczenia Przełożonego. I takie właśnie stały się treścią „Konferencji…”.  Audiobook ma na celu przywrócić to pierwotne wrażenie, które „żywe słowo” pierwszego Rycerza Niepokalanej tworzyło w sercach słuchaczy i zmieniało je na lepsze.

Słowo wstępne” z książeczki dołączonej do płyty:
Do spuścizny duchowej św. Maksymiliana Kolbego, oprócz pozostawionych przez niego listów, notatek i artykułów, można zaliczyć konferencje ascetyczne, spisane przez słuchaczy. Powstały one jako wynik jego działalności  w charakterze przełożonego licznej wspólnoty zakonnej i dyrektora ośrodków wydawniczych.

Słuchaczami konferencji byli w pierwszym rzędzie bracia zakonni w Niepokalanowie i Mugenzai no Sono (Nagasaki). Św. Maksymilian pragnął ich pouczyć w dziedzinie ascezy chrześcijańskiej oraz zachęcić do gorliwości  i wytrwania. Święty nie pisał konferencji, które miał wygłosić; mówił to, co sam przemyślał i przeżył, co było zawarte w przepisach i zwyczajach zakonnych, co mu poddawała chwila bieżąca.

Tematem konferencji ascetycznych było więc życie zakonne w szerokim ujęciu, z wyakcentowaniem rycerskiej służby dla Niepokalanej. Św. Maksymilian przemawiał prosto, bezpośrednio, krótkimi zdaniami, czasem wtrącał porównania i przykłady, wskazywał praktyczne zastosowanie głoszonej nauki. Konferencje pokazują w bardzo konkretny sposób prawdy religijne, które wydają się abstrakcyjne i trudne do wyrażenia zwyczajnym językiem.

Zasadniczą podstawę źródłową dla konferencji ascetycznych św. Maksymiliana stanowią zbiory sporządzone dla własnego użytku przez braci: Witaliana Miłosza, Wawrzyńca Podwapińskiego i Łukasza Kuźbę. Należy tu podkreślić szczególną troskę br. W. Miłosza, by wiernie utrwalić żywe słowo Świętego, który zresztą mówił wolno i spokojnie, tak że można było uchwycić jego wypowiedzi. W czasie września 1939 r. i okupacji wszyscy trzej bracia pilnie strzegli swych notatek, widząc w nich dużą wartość.

Konferencje starano się ułożyć w porządku chronologicznym. Załączony spis chronologiczny konferencji i indeks rzeczowy wskazują, które tematy
św. Maksymilian częściej poruszał. Wyrażamy nadzieję, że konferencje św. Maksymiliana, znane dotychczas wąskiemu gronu, zainteresują ogół kapłanów, zakonników i zakonnic, a także osoby świeckie, dla których mogą stać się cennym źródłem poznania życia duchowego Świętego i pożytecznym przewodnikiem ascetycznym.

Na podstawie wstępu o. Joachima Romana Bara OFMConv do książkowego wydania „Konferencji św. Maksymiliana Marii Kolbego”