Kończą się obchody 100. rocznicy śmierci o. Wenantego Katarzyńca

Zakończenie obchodów 100. rocznicy śmierci o. Wenantego Katarzyńca rozpocznie się we środę, 30 marca 2022 r. o godz. 17:00 wspólną modlitwą brewiarzową – Nieszporami. Następnie uczestnicy wysłuchają konferencji postulatora generalnego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, o. prof. Zdzisława Kijasa, „Święci odkrywają świętych – przypadek Maksymiliana i Wenantego”. Pierwszy dzień zakończy się wspólną modlitwą różańcową i Apelem Maryjnym przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Czwartek, 31 marca 2022 r., w którym przypada 101. rocznica śmierci o. Wenantego Katarzyńca, rozpocznie wspólna modlitwa brewiarzowa – Jutrznia. Wydarzeniem artystycznym tego dnia będzie jednoaktowy utwór sceniczny z epilogiem w wykonaniu aktorów filmowych i teatralnych pt. Transformatio w reżyserii Michała Chorosińskiego. Uroczysta Msza Święta o godz. 12:00, której będzie przewodniczył Generał Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, o. Carlos Alberto Trovarelli z Rzymu, zakończy Dni modlitw o beatyfikację o. Wenantego Katarzyńca oraz Rok Jubileuszowy z okazji 100. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego.

Za: franciszkanie.pl


O. Wenantego Katarzyńca cenił bardzo św. Maksymilian. Gdy Wenanty Katarzyniec zmarł, św. Maksymilian zachęcał, by modlić się za wstawiennictwem zmarłego współbrata. Założyciel Niepokalanowa wierzył, że to właśnie ten skromny franciszkanin przyczynił się do powstania „Rycerza Niepokalanej” i do pokonania trudności, związanych z wydaniem pierwszego numeru Pisma. „Znalazłszy się w takim położeniu postanowiłem zwrócić się o pomoc do swego zmarłego przyjaciela. Najpierw sam to uczyniłem, a następnie o podobną modlitwę poprosiłem kleryków krakowskich: Módlcie się do Matki Bożej za przyczyną ojca Wenantego. Jeżeli Rycerz wyjdzie w styczniu, będzie to sprawa ojca Wenantego. I sam nie wiem, jak to się stało, ale pierwszy numer ukazał się rzeczywiście w styczniu”.

Nic dziwnego zatem, że w pierwszym numerze „Rycerza Niepokalanej” znalazł się artykuł poświęcony zmarłemu przyjacielowi ojca Maksymiliana. W artykule tym ojciec Maksymilian „ogłasza” jednocześnie ojca Wenantego patronem „Rycerza Niepokalanej”: „Drogi mój współbracie w Zakonie i dzielny Szermierzu Rycerstwa Niepokalanej. Teraz, gdy już stoisz przed tronem Najwyższego i wstawiasz się za zbłąkanymi duszami, gdy słabość ciała nie stawia ci zapory w intensywnej pracy – spojrzyj! Oto bracia Twoi urzeczywistniają Twe gorące zamiary: pisemko, któregoś tak wyczekiwał, powstaje, aby dusze dla Niepokalanej zdobywać i przez Jej najczystsze ręce składać z miłością w gorejące Serce Jezusa. Spojrzyj i zajmij się nim szczerze: wymódl pomyślny rozwój i bądź mu Patronem”.

„Widzicie, ja jestem chory i nic już zrobić nie mogę, ale po śmierci dużo zrobię dla Zakonu” – miał powiedzieć o. Wenanty tuż przed śmiercią. Czas pokazał, że słowa dotrzymał. Warto zatem modlić się za wstawiennictwem o. Wennatego, który zdaje się czekać na nasze wołanie o pomoc do niego…

Więcej o cichym i pokornym życiu ojca Wenantego można przeczytać TUTAJ , a także na stronie dedykowanej franciszkaninowi – www.wenanty.pl