Kompendium wiedzy o Mazowszu trafi do mazowieckich szkół

Marszałek Adam Struzik w płockiej Małachowiance poprowadził dla młodzieży otwartą lekcję o Mazowszu. Była to również okazja do zaprezentowania uczniom i nauczycielom najnowszego kompendium wiedzy o Mazowszu wydanego właśnie przez samorząd województwa. Publikacja została właśnie przekazana do mazowieckich szkół.

Książka „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” została przygotowana przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego pod przewodnictwem prof. Pawła Swianiewicza, kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Chcieliśmy, aby najmłodsi mieszkańcy Mazowsza mieli dostęp do rzetelnej publikacji, która w przystępny sposób przedstawi Mazowsze, jego gospodarkę, uwarunkowania ekonomiczne czy społeczne. Od dawna docierały do nas sygnały, że na rynku brakuje tego typu publikacji – podkreśla marszałek Adam Struzik. – W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia samorządów powiatowych i województw. To dobry moment, aby na chwilę się zatrzymać i podsumować to, co udało się osiągnąć, ale i zastanowić się, jakie Mazowsze chcielibyśmy widzieć za kolejnych dziesięć lat – dodaje.

Książka „Mazowsze – ekonomia i gospodarka” liczy 232 strony. Otwiera ją rozdział poświęcony procesom demograficznym. Dowiadujemy się w nim m.in. które miasta i gminy cechuje największy wzrost liczby ludności, a które największy spadek. Mowa tu również o wewnętrznych migracjach ludności i przyroście naturalnym. W kolejnych rozdziałach autorzy przedstawiają poziom rozwoju regionu i jego zróżnicowanie. Czytelnicy mogą się dowiedzieć m.in. gdzie jest największe, a gdzie najmniejsze bezrobocie, które mazowieckie samorządy są najzamożniejsze, i że całe Mazowsze wypracowuje blisko 23 proc PKB. Kolejne rozdziały to: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy, Wykorzystanie funduszy unijnych, Infrastruktura komunalna, Transport. Nie zabrakło także rozdziałów poświęconych kulturze, ochronie zdrowia, edukacji, potencjałowi edukacyjnemu czy samorządności.

Marszałek Adam Struzik, pomysłodawca publikacji, zwraca uwagę na fakt, że tego typu książki z jednej strony powinny być przygotowane przez najlepszych ekspertów, a z drugiej strony ich forma powinna zachęcać do czytania. – Najważniejsze było znalezienie złotego środka. Świetni eksperci zapewnili nam wysoki poziom merytoryczny, ale przez cały czas pamiętaliśmy o tym, że końcowa forma musi sprostać oczekiwaniom młodzieży i nauczycieli – dodaje.

– Czytelnikiem tej publikacji, przygotowanej z inicjatywy samorządu województwa., może być każdy z nas, mieszkańców Mazowsza, ale też ktoś, kto tu nie mieszka, lecz interesuje się naszym regionem – zapewniają we wstępie autorzy książki. 20 lat istnienia województwa mazowieckiego w obecnym kształcie to dobry moment na podsumowanie. – W tym tomie próbujemy więc spojrzeć, jak rozwinęło się województwo, co udało się osiągnąć, a co nadal stanowi wyzwanie – dodają redaktorzy.

W efekcie publikacja w dość przystępny sposób mówi o rzeczach z pozoru skomplikowanych. Teksty opatrzone są licznymi wykresami, mapami oraz infografikami. Zawierają także wiele przedstawionych graficznie ciekawostek, które mają za zadanie zachęcić do lektury.

Autorzy publikacji zadedykowali ją zmarłemu w 2013 r. prof. Michałowi Kuleszy, współtwórcy reformy samorządowej, współautorowi pierwszego kompleksowego kompendium wiedzy o Mazowszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego