Kolejny ambulans od samorządu Mazowsza dla Ukrainy

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jedna z karetek siedleckiego „Meditransu” pojedzie do obwodu lwowskiego. Dziś sprawny i wyposażony ambulans przekazali członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor siedleckiego Meditransu Leszek Szpakowski.

Karetka trafi do Departamentu Ochrony Zdrowia Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. To w pełni sprawny technicznie, ale już nieużywany przez siedlecki „Meditrans” Mercedes Sprinter 319 cdi z 2010 r. Ambulans jest wyposażony m.in. w defibrylator, ssak, respirator, transporter wielopoziomowy oraz nosze, krzesełko transportowe i deskę ortopedyczną. W karetce są też dwie butle z tlenem.

Dodatkowo ratownicy z Siedlec wypełnili karetkę środkami medycznymi i ochrony osobistej oraz sprzętem medycznym. W ambulansie znalazły się m.in. materiały opatrunkowe, sprzęt wspomagający oddychanie, płyny infuzyjne czy środki ochrony i dezynfekcji. To w sumie ponad 100 różnego typu niezbędnego sprzętu i medykamentów służącego do udzielania pierwszej pomocy.

Mazowsze od początku inwazji rosyjskiej wspiera swoje obwody partnerskie przekazując nie tylko sprzęt medyczny, w tym karetki, ale też konkretne wsparcie materialne.

Jak podkreśla Janina Ewa Orzełowska samorząd województwa aktywnie włącza się w działania pomocowe dla dotkniętej wojną Ukrainy. – To już piąta karetka od naszych stacji pogotowia, która trafia za ukraińską granicę. Tym razem w pełni wyposażony ambulans przekazujemy do obwodu lwowskiego. Będzie wspierał trudną pracę tamtejszych medyków. Cały czas obserwujemy sytuację w Ukrainie, wspieramy na ile możemy naszych przyjaciół, odpowiadając na przesyłane do nas prośby i potrzeby.

Wcześniej trzy ambulanse od warszawskiego Meditransu zostały przekazane w odpowiedzi na prośbę Ministerstwa Ochrony Zdrowia Ukrainy oraz jeden do miasta Chmielnickiego od płockiej stacji pogotowia.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego