Kolejne wsparcie dla mazowieckich OSP

Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli blisko 377 tys. zł na zakup samochodu dla OSP w gminie Brok, rozbudowę strażnicy OSP w Drwałach, zakup sprzętu dla OSP Jelonki oraz naprawę samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brwilno.

Samorząd województwa mazowieckiego stara się na bieżąco monitorować potrzeby jednostek OSP i w miarę możliwości przekazywać gminom środki na najpotrzebniejsze inwestycje – podkreśla marszałek Adam Struzik. – Od wielu lat konsekwentnie wspieramy mazowieckie OSP. Pomagamy strażakom w zakupie samochodów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia oraz  remontów remiz. Fundusze przeznaczyliśmy także na doposażenie mazowieckich OSP w środki ochrony osobistej, niezbędne w walce z COVID-19 – zauważa marszałek Adam Struzik i dodaje – To nie jedyne wsparcie jakie w tym roku przeznaczymy na zakup sprzętu, odzieży ochrony indywidualnej strażaka, samochodów dla OSP czy remonty i modernizacje strażnic. Już w marcu ruszą kolejne nabory. Zachęcam do aktywnego udziału i składania wniosków.

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Broku

Gmina Brok otrzyma 200 tys. zł dofinansowania na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla miejscowej OSP. Jednostka jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Jako jedyna zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców na rozległym terenie gminy. Strażacy obecnie użytkują dwa samochody, które są w znacznej mierze wyeksploatowane. Stan techniczny i wiek pojazdów utrudnia zapewnienie stałej gotowości bojowej, a także generuje wysokie koszty utrzymania oraz napraw. Nowy pojazd poprawi stan bezpieczeństwa na terenie gminy Brok.

Rozbudowa strażnicy OSP w Drwałach

Gmina Zatory otrzyma blisko 150 tys. zł na rozbudowę strażnicy OSP w Drwałach. Obecny budynek jednostki nie jest ocieplony na co nie pozwala jego blaszana konstrukcja. W związku z tym, w okresie zimowym niemożliwe jest garażowanie samochodu ratowniczo-gaśniczego z napełnionym wodą zbiornikiem. To powoduje, że zimą jednostka OSP w Drwałach jest wyłączona z działań w zakresie gaszenia pożarów. Rozbudowa obiektu obejmie garaż z pomieszczeniem technicznym, w którym umieszczony zostanie piec grzewczy.

Zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Jelonki

Radni zdecydowali również o przyznaniu dofinansowania w wysokości 20 tys. zł gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Jelonki. Na terenie gminy znajdują się dwa duże zbiorniki wodne, gdzie często jest potrzebna interwencja strażaków. Ponadto, w 2020 r.  jednostka brała udział w 20 działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym m.in. gaszeniu pożarów, działaniach wysokościowych, usuwaniu skutków wypadków drogowych i lokalnych podtopień. Dodatkowy sprzęt to nie tylko większy poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ale także komfort pracy strażaków.

Remont samochodu OSP Brwilno

7 tys. zł trafi do gminy Stara Biała na remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Brwilno. Na początku lutego pojazd został zadysponowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku do działań przeciwpowodziowych nad Wisłą. Podczas akcji ochrony wałów, w samochodzie zalany został silnik. Z uwagi na konieczność ciągłego monitorowania rzeki Wisły, której poziom stale wzrasta, niezbędne jest jak najszybsze przywrócenie sprawności pojazdu.