Karmelitański kościół rektoralny w Lublinie zostanie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium!

Na zakończenie roku św. Józefa karmelitański kościół rektoralny w Lublinie przy ul. Świętoduskiej 14 zostanie ogłoszony diecezjalnym sanktuarium. Aktu ustanowienia dokona Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, tj. dnia 8 grudnia 2021 roku.

Ustanowienie sanktuarium św. Józefa motywują względy historyczne oraz żywy kult Opiekuna Świętej Rodziny w naszej świątyni. Kult św. Józefa w historii Karmelu zajmował zawsze miejsce szczególne. Arnold Bostiusz, historyk i badacz starożytnych źródeł karmelitańskich zaświadcza w traktacie De Patronatu BVM z 1479 r., że kult ten ma starożytne korzenie. W odnowionej rodzinie karmelitańskiej św. Teresa, zwana Wielką, nie rozstawała się z figurą Świętego Patriarchy, a na polecenia samego Jezusa oddała pod opiekę Józefa pierwszy dom karmelitanek bosych. W nowożytnej historii rodziny zakonnej również uczennice i uczniowie Matki Fundatorki wyrażali swoją miłość i przywiązanie do Przybranego Ojca Zbawiciela.

W te chwalebne dzieje kultu św. Józefa wpisuje się także ta karmelitańska świątynia, konsekrowana 28 sierpnia 1644 roku. Jest ona najstarszym kościołem pod patronatem św. Józefa w archidiecezji lubelskiej. Od samych początków istnienia bracia rozwijali kult i nabożeństwo ku czci tego Świętego Patrona. W 1666 roku powołali do życia pierwsze na ziemiach polskich bractwo św. Józefa, zrzeszające na przestrzeni wieków setki mężczyzn i kobiet. Żywy kult wyrażał się również przez coroczną septennę, czyli cykl siedmiu środowych, cotygodniowych nabożeństw ku czci Świętego Cieśli z Nazaretu.

W XVIII wieku w ich miejsce wprowadzono nowenny, odprawiane przez dziewięć kolejnych śród. Liczni wierni ściągali także na uroczystość Opieki św. Józefa, Patrona i Protektora Zakonu oraz w dzień liturgicznego wspomnienia zaślubin NMP ze św. Józefem. Kroniki klasztorne obfitują w liczne świadectwa o opiece św. Józefa nad karmelitańskim kościołem i klasztorem, przypisując mu m.in. ocalenie kościoła we wrześniu 1939 roku podczas bombardowania Lublina.

O nieprzerwanej żywotności kultu św. Józefa świadczy napływ wiernych podczas nowenny przed Jego uroczystością, w sam dzień odpustu 19 marca oraz w każdą środę na Mszę Świętą i nabożeństwo ku Jego czci. Każdego tygodnia przychodzą dziesiątki modlitewnych intencji, próśb i podziękowań skierowanych do św. Józefa. Lubelski Karmel dla wielu jest miejscem modlitwy i pokornej szkoły życia Ewangelią przy boku Oblubieńca Maryi. Ustanowienie sanktuarium na mocy dekretu Metropolity Lubelskiego usankcjonuje i przyczyni się, jak ufamy, do rozszerzenia kultu św. Józefa w sercach wiernych. Ze swej strony poprzez duszpasterską posługę pragniemy towarzyszyć wszystkim, którzy przychodzą prosić o pomoc tego Świętego Opiekuna. Całe nasze Miasto i Archidiecezję oddajemy Jego opiece.

Piotr Nyk OCD
przeor klasztoru i rektor kościoła

Za: www.karmel.pl