W urzędzie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku oraz wszystkie informacje dotyczące programu. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.