Kalwaria Pacławska w nowym blasku

Konserwacja, rewaloryzacja i roboty budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych i wybranych kaplicach w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla dobiegły końca. W piątek 27 maja nastąpi uroczyste podsumowanie prac realizowanych w ramach projektu „Kalwaryjskie Fortalicium Fredry”.

„Miłośnicy sztuki sakralnej i zabytków kalwaryjskich Podkarpacia tego dnia będą mogli obejrzeć odrestaurowane budynki, wysłuchać wykładów i muzyki narodów w wykonaniu Trio Rodzinnego, zwiedzić nową wystawę i uczestniczyć we mszy św. dziękczynnej” – zapewnia kustosz kalwaryjski o. Krzysztof Hura. Początek o godz. 10.00.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, nazywane Jerozolimą Wschodu bądź Jasną Górą Podkarpacia, znajduje się w najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich na wysokości 465 m. Początki klasztoru i osady Kalwaria Pacławska sięgają XVII w.

Kościół zachował pierwotny barokowy styl z freskami najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa freskowego w Małopolsce Wschodniej, pochodzącego ze Lwowa, Stanisława Stroińskiego. Ołtarze z bogatą ornamentykę wywodzą się z warsztatu wybitnego rzeźbiarza lwowskiego Macieja Polejowskiego. Na uwagę zasługują także barokowe organy.

W świątyni znajduje się cudowny, łaskami słynący obraz Matki Bożej (na zdjęciu). Najpierw odbierał on cześć we franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim, przed którym modlili się między innymi królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, Książę Jeremi Wiśniowiecki oraz hetmani Stanisław Żółkiewski i Stefan Czarniecki. W księgach odnotowano ponad 50 cudów. W bazylice znajduje się też grób Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca, do którego w ostatnim czasie pielgrzymuje niezliczona liczba wiernych.

Kalwaria to również Dróżki Pana Jezusa, Droga Krzyżowa, Dróżki Matki Bożej oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 42 kaplice rozsiane po wzgórzach służą do rozważania tajemnic Męki Pańskiej i Matki Bożej Bolesnej.

Kalwaria Pacławska przyciąga rzesze ludzi nie tylko ze względów religijnych i pobożnościach. Park krajobrazowy z rezerwatem przyrody w tym miejscu to dla wielu idealne miejsce do odpoczynku i regeneracji sił witalnych.

O. Jan Maria Szewek
Na zdjęciu – Słynący łaskami obraz Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej. Fot. za: https://kalwaria.franciszkanie.pl/