Józef Maria Kaźmierczak OFMConv – Kim jesteś, o Niepokalana?

Słowa św. Maksymiliana zawarte w tytule – Kim jesteś, o Niepokalana? – towarzyszyły mu przez całe życie, w którym nieustannie odkrywał nowe wymiary piękna Niepokalanej Matki Boga. Święty Maksymilian był nie tylko szczególnym czcicielem Maryi. On żył zachwytem nad Niepokalaną! Był w Niej autentycznie zakochany.

„Kim jesteś, o Niepokalana?” pomaga, w ślad za świętym Maksymilianem, zachwycić się tajemnicą i pięknem Maryi. Dotyka zagadnienia świętości Maryi, zjednoczenia z Duchem Świętym, jej kobiecości i czystości. Oprócz rozważań mariologicznych, porusza tematykę naszej codzienności w odniesieniu do postaw Maryi, mówiąc o maryjnym aspekcie naszego istnienia czy na jej przykładzie pokazując, że żyjemy dla Chrystusa. Przewodnikiem po wszystkich poruszanych zagadnieniach jest św. Maksymilian – najwierniejszy czciciel Niepokalanej.

Książka ukazała się m.in. pod patronatem medialnym Radia Niepokalanów nakładem franciszkańskiego wydawnictwa Bratni Zew.