Jak uczyć o Mazowszu?

„Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza” to temat tegorocznej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Samorząd Mazowsza wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli oraz osoby związane z oświatą i kulturą do przesyłania swoich scenariuszy lekcji. Czas na zgłoszenia do 18 marca.

Konkurs organizowany przez samorząd województwa mazowieckiego ma na celu wyłonienie najciekawszych scenariuszy lekcji o Mazowszu, które następnie wydane zostaną w formie książkowej i przekazane do mazowieckich szkół. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, jest to naprawdę kopalnia wiedzy o województwie. – Konkurs służy też integracji Mazowsza i przedstawieniu województwa najmłodszemu pokoleniu. Co ważne, nauczyciele chętnie korzystają z tych scenariuszy i w efekcie najmłodsi mieszkańcy Mazowsza mają szansę wzbogacić swoją wiedzę o regionie – dodaje.

Konkurs „Lekcje o Mazowszu” od początku cieszą się zainteresowaniem wśród nauczycieli. W poprzednich pięciu edycjach wpłynęło w sumie ponad 200scenariuszy z całego województwa, z czego 78 zostało nagrodzonych lub wyróżnionych. Poziom nadsyłanych prac jest każdego roku coraz wyższy, a scenariusze są naprawdę dobre jakościowo – podkreśla Iwona Moczydłowska z MSCDN.

Wymagania

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji regionalnej dla jednej z trzech grup wiekowych: 7–9 lat, 10–14 lat lub 15–18 lat. Temat tegorocznej edycji to „Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza”. Gotową pracę wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl do 18 marca 2022 roku.

Kto może wziąć udział w 2022 r.?

Temat przewodni nie narzuca konkretnej kategorii pozwalając na różnorodne ujęcia, czy to w perspektywie geograficznej, historycznej, kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej, społecznej, czy też politycznej. Dlatego w konkursie może wziąć udział nauczyciel każdego przedmiotu, jak i osoby związane z instytucjami oświatowymi, kultury oraz organizacjami, które zajmują się oświatą oraz kulturą. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jeden scenariusz, którego autorem mogą być maksymalnie 2 osoby.

Ważna oryginalność

Prace zostaną ocenione nie tylko pod względem poprawności merytorycznej i metodycznej. Pod uwagę będzie brana także innowacyjność w doborze treści, środków dydaktycznych i metod oraz sposób prezentacji problematyki.

Jak podkreśla Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki UMWM, wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formie książki i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom. – Gromadzony materiał po raz szósty posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale także ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem – dodaje. 

Nagrody

Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni w każdej z trzech kategorii (zgodnie z przeznaczeniem scenariusza dla danej grupy wiekowej uczniów): I miejsce – nagroda w wysokości 2 500 zł; II miejsce – nagroda w wysokości  1 500 zł; III miejsce – nagroda w wysokości 1 000 zł i wyróżnienia w wysokości 500 zł.

Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szczegóły na temat konkursu znajdują się w Regulaminie dostępnym na stronie www.mazovia.pl.