Golgota Młodych: Serpelice nad Bugiem: 25-29 sierpnia

Tegoroczna Golgota Młodych odbędzie się pod hasłem „WIELKI ZNAK”.

Wielki Znak to słowo z Apokalipsy (Ap 12, 1). Oznacza on wspólnotę Ludu Boga – Kościoła, ale Tradycja widzi w nim również osobę Maryi. Maryja jest znakiem obietnic Boga, życia wiecznego. W Maryi możesz zobaczyć do czego wzywa Bóg Ciebie…

Na Golgotę Młodych zapraszamy każdego, kto chce podjąć konkretne duchowe zmaganie o swoje życie wieczne. Dolna granica wieku na GM to ukończone gimnazjum. Średnia wieku uczestników to ponad 20 lat. Górnej granicy wieku nie ma – jeśli dobrze się czujesz wśród młodych ludzi i nie przeszkadzają ci pielgrzymkowe warunki, zapraszamy!