Gniezno: 10 kandydatów do Zakonu Franciszkanów (OFMConv) rozpoczęło postulat

W sobotę 15 października w Gnieźnie 10 kandydatów do Zakonu Franciszkanów (OFMConv) rozpoczęło postulat – pierwszy rok formacji (czterech z prowincji warszawskiej, trzech z prowincji krakowskiej, dwóch z prowincji gdańskiej i jeden z kustodii słowackiej). Podczas obrzędu bracia otrzymali znaki Tau oraz Pisma św. Franciszka i św. Klary. Po mszy św. – dodatkowo różańce z relikwiami błogosławionych franciszkańskich misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka.

Trzej ministrowie prowincjalni: o. Grzegorz Bartosik z Warszawy, o. Marian Gołąb z Krakowa i o. Wojciech Kulig z Gdańska zgodnie zapewnili braci, że mszę św. sprawują w ich intencjach i dziękują Bogu za ich powołanie. Wcześniej przy grobach św. Wojciecha i bł. Jolanty modlili się za braci i oddali ich w opiekę Matce Bożej Pocieszenia – Pani Gniezna.

O. Marian Gołąb w homilii przywołał, czytane w tym dniu w świątyniach słowa z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan: „aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego”, przekonując, że jest to dla nich program formacyjny.

Prosił ich jednocześnie, aby szli drogą św. Franciszka, który „Jezusa nosił zawsze w swoim sercu, miał Go na swoich ustach, w uszach, w oczach, w rękach, w całym sobie” (1 Cel 115).

Kazanie zakończył zachętą Biedaczyny z Asyżu, zapisaną na końcu Reguły zakonnej: „Rozkosz krótka, kara wieczna. Małe cierpienie Chwała nieskończona. Wielu wezwanych Mało wybranych. Wszystkim odpłata. Bracia, póki mamy czas, czyńmy dobrze”.

Po Eucharystii bracia opowiedzieli o swojej drodze powołania, o tym, jak to się stało, że trafili do zakonu franciszkanów. To samo uczynili ich wyżsi przełożeni i wychowawcy.

Na zdjęciu – znak Tau jednemu z kandydatów z prowincji warszawskiej wręcza prowincjał o. Grzegorz Maria Bartosik.

Fot./tekst o. Jan Maria Szewek