Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.

W cyklu audycji „Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

SŁUCHAJ NA ANTENIE RADIA NIEPOKALANÓW:

17 KWIETNIA 2023 – 15 GRUDNIA 2023 – środy, czwartki, piątki o o 14.15 i 14.25. Powtórki w tych samych dniach o 23.15 i 23.25


AUDYCJA NR 1

AUDYCJA NR 2

AUDYCJA NR 3

AUDYCJA NR 4

AUDYCJA NR 5

AUDYCJA NR 6

AUDYCJA NR 7

AUDYCJA NR 8

AUDYCJA NR 9

AUDYCJA NR 10

AUDYCJA NR 11

AUDYCJA NR 12

AUDYCJA NR 13

AUDYCJA NR 14

AUDYCJA NR 15

AUDYCJA NR 16

AUDYCJA NR 17

AUDYCJA NR 18

AUDYCJA NR 19

AUDYCJA NR 20

AUDYCJA NR 21

AUDYCJA NR 22

AUDYCJA NR 23

AUDYCJA NR 24

AUDYCJA NR 25

AUDYCJA NR 26

AUDYCJA NR 27

AUDYCJA NR 28

AUDYCJA NR 29

AUDYCJA NR 30

AUDYCJA NR 31

AUDYCJA NR 32

AUDYCJA NR 33

AUDYCJA NR 34

AUDYCJA NR 35

AUDYCJA NR 36

AUDYCJA NR 37

AUDYCJA NR 38

AUDYCJA NR 39

AUDYCJA NR 40

AUDYCJA NR 41

AUDYCJA NR 42

AUDYCJA NR 43

AUDYCJA NR 44

AUDYCJA NR 45

AUDYCJA NR 46

AUDYCJA NR 47

AUDYCJA NR 48

AUDYCJA NR 49

AUDYCJA NR 50

LIPIEC/SIERPIEŃ 2023

AUDYCJA NR 1

AUDYCJA NR 2

AUDYCJA NR 3

AUDYCJA NR 4

AUDYCJA NR 5

AUDYCJA NR 6

AUDYCJA NR 7

AUDYCJA NR 8

AUDYCJA NR 9

AUDYCJA NR 10

AUDYCJA NR 11

AUDYCJA NR 12

AUDYCJA NR 13

AUDYCJA NR 14

AUDYCJA NR 15

AUDYCJA NR 16

AUDYCJA NR 17

AUDYCJA NR 18

AUDYCJA NR 19

AUDYCJA NR 20


AUDYCJE ARCHIWALNE: PAŹDZIERNIK 2022

AUDYCJA NR 1 – 13 października 2022

AUDYCJA NR 2 – 13 października 2022

AUDYCJA NR 3 – 14 października 2022

AUDYCJA NR 4 – 14 października 2022

AUDYCJA NR 5 – 20 października 2022

AUDYCJA NR 6 – 20 października 2022

AUDYCJA NR 7 – 21 października 2022

AUDYCJA NR 8 – 21 października 2022

AUDYCJA NR 9 – 27 października 2022

AUDYCJA NR 10 – 27 października 2022

AUDYCJA NR 11 – 28 października 2022

AUDYCJA NR 12 – 28 października 2022

AUDYCJA NR 13 – 3 listopada 2022

AUDYCJA NR 14 – 3 listopada 2022

AUDYCJA NR 15 – 4 listopada 2022

AUDYCJA NR 16 – 4 listopada 2022

AUDYCJA NR 17 – 10 listopada 2022

AUDYCJA NR 18 – 10 listopada 2022

AUDYCJA NR 19 – 11 listopada 2022

AUDYCJA NR 20 – 11 listopada 2022

AUDYCJA NR 21 – 17 listopada 2022

AUDYCJA NR 22 – 17 listopada 2022

AUDYCJA NR 23 – 18 listopada 2022

AUDYCJA NR 24 – 18 listopada 2022

AUDYCJA NR 25 – 24 listopada 2022

AUDYCJA NR 26 – 24 listopada 2022

AUDYCJA NR 27 – 25 listopada 2022

AUDYCJA NR 28 – 25 listopada 2022

AUDYCJA NR 29 – 1 grudnia 2022

AUDYCJA NR 30 – 1 grudnia 2022

AUDYCJA NR 31 – 2 grudnia 2022

AUDYCJA NR 32 – 2 grudnia 2022

AUDYCJA NR 33 – 8 grudnia 2022

AUDYCJA NR 34 – 8 grudnia 2022

AUDYCJA NR 35

AUDYCJA NR 36


AUDYCJE ARCHIWALNE: CZERWIEC/SIERPIEŃ 2022

AUDYCJA NR 1 – 23 czerwca 2022

AUDYCJA NR 2 – 23 czerwca 2022

AUDYCJA NR 3 – 24 czerwca 2022

AUDYCJA NR 4 – 24 czerwca 2022

AUDYCJA NR 5 – 30 czerwca 2022

AUDYCJA NR 6 – 30 czerwca 2022

AUDYCJA NR 7 – 1 lipca 2022

AUDYCJA NR 8 – 1 lipca 2022

AUDYCJA NR 9 – 7 lipca 2022

AUDYCJA NR 10 – 7 lipca 2022

AUDYCJA NR 11 – 8 lipca 2022

AUDYCJA NR 12 – 8 lipca 2022

AUDYCJA NR 13 – 14 lipca 2022

AUDYCJA NR 14 – 14 lipca 2022

AUDYCJA NR 15 – 15 lipca 2022

AUDYCJA NR 16 – 15 lipca 2022

AUDYCJA NR 17 – 21 lipca 2022

AUDYCJA NR 18 – 21 lipca 2022

AUDYCJA NR 19 – 22 lipca 2022

AUDYCJA NR 20 – 22 lipca 2022

AUDYCJA NR 21 – 28 lipca 2022

AUDYCJA NR 22 – 28 lipca 2022

AUDYCJA NR 23 – 29 lipca 2022

AUDYCJA NR 24 – 29 lipca 2022

AUDYCJA NR 25 – 4 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 26 – 4 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 27 – 5 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 28 – 5 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 29 – 11 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 30 – 11 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 31 – 12 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 32 – 12 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 33 – 18 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 34 – 18 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 35 – 19 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 36 – 19 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 37 – 25 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 38 – 25 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 39 – 26 sierpnia 2022

AUDYCJA NR 40 – 26 sierpnia 2022


AUDYCJE ARCHIWALNE: LUTY/MARZEC 2022

AUDYCJA NR 1 – 14 lutego 2022

AUDYCJA NR 2 – 14 lutego 2022

AUDYCJA NR 3 – 16 lutego 2022

AUDYCJA NR 4 – 16 lutego 2022

AUDYCJA NR 5 – 18 lutego 2022

AUDYCJA NR 6 – 18 lutego 2022

AUDYCJA NR 7 – 21 lutego 2022

AUDYCJA NR 8 – 21 lutego 2022

AUDYCJA NR 9 – 22 lutego 2022

AUDYCJA NR 10 – 22 lutego 2022

AUDYCJA NR 11 – 23 lutego 2022

AUDYCJA NR 12 – 23 lutego 2022

AUDYCJA NR 13 – 24 lutego 2022

AUDYCJA NR 14- 24 lutego 2022

AUDYCJA NR 15 – 25 lutego 2022

AUDYCJA NR 16- 25 lutego 2022

AUDYCJA NR 17 – 1 marca 2022

AUDYCJA NR 18 – 1 marca 2022

AUDYCJA NR 19 – 3 marca 2022

AUDYCJA NR 20 – 3 marca 2022

AUDYCJA NR 21 – 8 marca 2022

AUDYCJA NR 22 – 8 marca 2022

AUDYCJA NR 23 – 10 marca 2022

AUDYCJA NR 24 – 10 marca 2022

AUDYCJA NR 25 – 15 marca 2022

AUDYCJA NR 26 – 15 marca 2022

AUDYCJA NR 27 – 17 marca 2022

AUDYCJA NR 28 – 17 marca 2022

AUDYCJA NR 29 – 22 marca 2022

AUDYCJA NR 30- 22 marca 2022

AUDYCJA NR 31 – 24 marca 2022

AUDYCJA NR 32 – 24 marca 2022

AUDYCJA NR 33 – 29 marca 2022

AUDYCJA NR 34 – 29 marca 2022

AUDYCJA NR 35 – 31 marca 2022

AUDYCJA NR 36 – 31 marca 2022