Franciszkanie: Nowy gwardian klasztoru w Harmężach

We środę 15 grudnia 2021 r., podczas XXII sesji definitorium prowincji, wybrany został nowy gwardian dla klasztoru w Harmężach. Został nim o. Kazimierz Malinowski (l. 66). Uroczyste przywitanie o. Kazimierza odbędzie się we czwartek 23 grudnia 2021 r. podczas Mszy Świętej o godz. 18:00.

O. Kazimierz Malinowski urodził się w 1955 r. w Sanoku, w 1977 r. wstąpił do franciszkanów w Krakowie. Ukończył studia licencjackie z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od r. 1989 przez siedem kolejnych lat był wychowawcą i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Krakowie. Od 2000 r. pełnił urząd prowincjała prowincji krakowskiej. W latach 2005-2008 był przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, a od r. 2008 pełnił funkcję sekretarza generalnego. Przy Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję konsultorza w Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zostając jednocześnie sekretarzem tego gremium.

Za: harmeze.franciszkanie.pl