Dziś Niedziela Słowa Bożego

Co roku, w III niedzielę zwykłą roku liturgicznego Kościół na całym świecie obchodzi Niedzielę Słowa Bożego. W niedzielę 24 stycznia 2021 r. – już po raz drugi.

Niedziela Słowa Bożego to inicjatywa papieża Franciszka, który ogłosił ją w 2019 r. Tego dnia w kościołach w widocznym miejscu wyeksponowana jest księga Pisma Świętego a wierni są zachęcani do codziennego czytania i rozważania Słowa Bożego.

Papież Franciszek pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz głoszeniu Słowa Bożego. W specjalnej nocie wydanej pod koniec 2020 r. przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów czytamy, że „poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię”.

Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty – pisze papież w Liście Apostolskim motu proprio Aperuit illis.

Za: https://archwwa.pl/