Dziś (23.07) wspomnienie św. Brygidy, patronki Europy

Dosokonale wiemy, że w Europie nie dzieje się dobrze. Lansowane są wartości antychrześcijańskie, które coraz częściej na siłę, wykorzystując chociażby „szantaż” ekonomiczny, pod hasłem „tolerancji”, próbuje narzucić się tym państwom, w których wiara katolicka rozwija się i kwitnie.

Módlmy się za Europę, a tym samym za nas, za kolejne pokolenia i za nasze dzieci, aby to, co Dobre zawsze „gościło” w ich sercach i nie było na siłę z nich „wyrzucane”.

Poniżej piękna modlitwa patronki dnia dzisiejszego (23 lipca), która mówiła „DOPÓKI CZŁOWIEK ŻYJE, BRAMY NIEBA STOJĄ DLA NIEGO OTWOREM”!

Modlitwa św. Brygidy

Panie!
Przyjdź szybko i rozjaśnij noc.
Tak tęsknię do Ciebie,
Jak tęsknią umierający.
Powiedz mojej duszy,
że nic nie dzieje się bez Twego przyzwolenia,
a na co Ty przyzwalasz nie pozostanie bez pocieszenia.
O Jezu, Synu Boży,
który stałeś cichy przed swymi sędziami,
nałóż więzy na mój język,
dopóki nie przemyślę,
co i jak mam mówić.
Wskaż mi drogę i spraw,
abym była gotowa po niej kroczyć.
Niebezpiecznie jest zwlekać
i niebezpiecznie się spieszyć.
Odpowiedz na moje błaganie
i wskaż mi drogę.
Przychodzę do Ciebie
jak zraniony człowiek do lekarza
w poszukiwaniu pomocy.
Udziel mi Panie, pokoju serca!
Amen.

Fot. za: http://parafiakp.pl/