Dzień Strażaka – święto lokalnych bohaterów

Na Mazowszu jest prawie 60 tysięcy druhen i druhów zrzeszonych w 1947 jednostkach OSP. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i codziennie udowadniają, że strażakiem jest się nawet po służbie. Społeczność strażacka na całym świecie swoje święto obchodzi 4 maja – w dzień ich patrona św. Floriana.

Wśród mazowieckich strażaków ochotników dominują mężczyźni, których jest ponad 53 tysięcy. Kobiet w ochotniczych strażach pożarnych jest statystycznie znacznie mniej – nieco ponad 6 tysięcy. Pod skrzydłami mazowieckich druhen i druhów znajduje się ponad 7,3 tys. młodych adeptów, którzy działają w 581 młodzieżowych drużynach pożarniczych.

Na Mazowszu straż pożarna przeprowadza najwięcej interwencji w skali kraju. W 2023 r. było to ponad 70 tys. akcji – o 20 tys. mniej niż w rekordowym 2022 r. Najczęściej strażacy i druhowie byli wzywani do usuwania skutków zjawisk pogodowych – silnego wiatru, opadów śniegu, deszczu i podnoszenia się poziomu wód w rzekach. Według statystyk w drugiej kolejności strażacy i druhowie wyjeżdżali do wypadków drogowych, następnie do interwencji o charakterze medycznym, a dopiero potem do pożarów.

Święto lokalnych bohaterów

Na świecie Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony od końca lat 90. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił je w 2003 r. jako święto zawodowe. Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, bycie strażakiem to zaszczyt, ale też ogromne wyzwanie.

– Większości z nas wydaje się, że praca strażaków to głównie gaszenie pożarów. Tymczasem zajmują się oni także likwidacją lokalnych zagrożeń, niosą pomoc ofiarom wypadków drogowych, powodzi czy wichur. Często docierają do miejsc zdarzeń szybciej niż ratownicy medyczni. Są blisko swoich społeczności i dbają o ich bezpieczeństwo. To odpowiedzialni i zaangażowani w swoją pracę ludzie, którzy zasłużenie cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym.

Strażacy pomagają mieszkańcom, Mazowsze pomaga strażakom

Strażacy są gotowi nieść bezinteresowną pomoc w każdych warunkach. Aby mogli robić to skutecznie, potrzebują specjalistycznego sprzętu, środków ochrony osobistej czy zaplecza, jakim są strażnice. Samorząd województwa od lat wspiera mazowieckich strażaków ochotników. W latach 2006–2023 na pomoc w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” przekazał w sumie ponad 170 mln zł. Środki przeznaczono na remont lub zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych, łodzi motorowych, pomp i motopomp, pił, agregatorów, drabin pożarniczych, systemów selektywnego alarmowania, aparatów powietrznych, zestawów ratownictwa medycznego, pontonów, defibrylatorów, masztów oświetleniowych. To także pieniądze na remonty lub modernizacje strażnic, zakup odzieży i środków ochrony indywidualnej strażaka. Tylko w zeszłym roku dzięki wsparciu sejmiku jednostki OSP kupiły prawie 100 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wyremontowały lub zmodernizowały 233 strażnice. W tym roku na pomoc strażakom radni przeznaczyli prawie 28,3 mln zł.

Rekordowe wsparcie unijne dla OSP

Strażacy ochotnicy mogą też liczyć na pomoc z Unii Europejskiej. Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. Mazowieckie jednostki OSP otrzymały rekordowe dofinansowanie – aż 253 mln zł– na zakup 188 średnich i ciężkich wozów bojowych. Środki z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa.

Każdego dnia na służbie

Samorząd województwa mazowieckiego docenia zaangażowanie i pracę strażaków ochotników. Oprócz pomocy z zakupie wozów bojowych, specjalistycznego sprzętu czy remontu strażnic wspólnie z oddziałem wojewódzkim ZOSP RP nagradza najdzielniejszych strażaków ochotników. Co miesiąc jest wybierany druh, który otrzymuje tytuł „Strażak  Miesiąca” i nagrodę finansową. Wszystko to, by promować ich bohaterską postawę oraz gotowość niesienia pomocy innym, nierzadko nawet po służbie. Podczas grudniowej gali tytuł „Strażaka Roku 2023 województwa mazowieckiego” otrzymali ex aequo druh Daniel Kwiatkowski z OSP Otwock-Wólka Mlądzka i druh Stanisław Augustyniak z OSP Sterdyń.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego