Duże wsparcie dla sołectw w Łódzkiem

Aż 10 milionów złotych z budżetu samorządu województwa łódzkiego trafi w tym roku do sołectw w Łódzkiem.

– Jest to radykalne zwiększenie dotacji, które przekazujemy terenom wiejskim. W 2017 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel 1 mln zł. Wciągu kilku lat doprowadziliśmy do tego, że to wsparcie wzrosło dziesięciokrotnie – podkreślił marszałek Grzegorz Schreiber. 

Ze wspomnianej puli 10 mln zł, 6 mln trafi na realizację grantów sołeckich, a 4 mln zł na nowy projekt Infrastruktura Sołecka Plus.

Umowy z sołtysami, wójtami i burmistrzami gmin, które otrzymały dofinansowanie, podpisał dziś (18 sierpnia) marszałek Grzegorz Schreiber.

Marszałek, zwracając się do zebranych w sali sejmiku urzędu marszałkowskiego, podkreślił że po raz pierwszy samorząd jest tak blisko mieszkańców.

– To dla mnie bardzo ważne, że mogę spotkać się tu z Państwem osobiście. Do tej pory nie było tak, że umowę na realizację zadania podpisuje sołtys – zaznaczył Grzegorz Schreiber.

Jak bardzo potrzebne są takie przedsięwzięcia, pokazuje zainteresowanie projektem „Infrastruktura Sołecka na plus”. W konkursie wpłynęło aż 300 wniosków i jednocześnie pomysłów na inwestycje. Do realizacji wybrano 20 najlepszych.

Dziś symboliczne czeki trafiły do dziesięciu sołectw. Pieniądze zostaną wykorzystane m.in. na organizację centrum zabawy dla dzieci i młodzieży, na założenie ogrodu rekreacyjno – dydaktycznego i wybudowanie naukowego placu zabaw czy świetlicy kontenerowej ,,Własny kąt”.

– Ten projekt to bardzo dobry pomysł, dzięki któremu możemy realizować nasze marzenia. Chcemy wybudować tężnie solankowe, altanę i chodniki, które połączą te elementy. Chcemy stworzyć strefę relaksu dla mieszkańców. Dążymy do tego, żeby wieś się zmieniała, a ludzie mieli gdzie odpoczywać i integrować się – mówi Alina Łuczak, sołtys wsi Waliszewice w powiecie sieradzkim.

Program ,,Infrastruktura Sołecka na Plus” to pieniądze na realizację zadań innowacyjnych i unikatowych, nie tylko w skali sołectwa, ale i całej gminy. Sołectwa mogły starać się o jednorazowe wsparcie do 100 tys. zł.  Z uwagi na fakt, że nie wszystkie zgłoszenia, które otrzymały wysoką ocenę, zostały zakwalifikowane do dofinansowania, Sejmik Województwa Łódzkiego w czerwcu przyznał dotacje dla 20 projektów i jednocześnie zwiększył pulę z 2 mln do 4 mln zł. Dodatkowe pieniądze zostaną podzielone podczas kolejnej sesji sejmiku województwa – zarząd WŁ już zarekomendował listę kolejnych 20 projektów.

Zdjęcia: Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego