DO ODSŁUCHANIA: Ks. Władysław Korniłowicz. Wychowawca świętych

Ksiądz Władysław Korniłowicz urodził się 5 sierpnia 1884 roku w Warszawie. Wychowany w środowisku radykalnej inteligencji, porzucił studia przyrodnicze w Zurichu, podjęte na życzenie ojca, wybitnego psychiatry, i wstąpił w 1905 roku do Seminarium Duchownego w Warszawie. W latach 1906-1914 studiował filozofię i teologię we Fryburgu. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 kwietnia 1912 roku w Krakowie z rąk ks. bpa Adama Sapiehy.

Był spowiednikiem i ojcem duchownym bł. Prymasa Wyszyńskiego i bł. Matki Czackiej. Udzielił ostatniego namaszczenia Marszałkowi Piłsudskiemu.

Ksiądz Władysław Korniłowicz, nasz Ojciec… – taki napis widnieje na tablicy nagrobnej ks. Władysława na cmentarzu Zakładu dla Niewidomych w Laskach.

Kim był ks. Władysław Korniłowicz? Opowie nam o nim p. Magdalena KAMIŃSKA.


Modlitwa o beatyfikację Ojca Władysława Korniłowicza

Panie Jezu Chryste,
któryś słudze Twemu Władysławowi
dał łaskę odsłaniania nam swych tajemnic
i zapalania serc ogniem Twej miłości,
wysłuchaj za jego przyczyną próśb naszych
i okaż nam miłosierdzie Swoje.

Pozwól też, Panie,
abyśmy go na ołtarzach czcić mogli
dla większej chwały Twojej.
Amen.