DO ODSŁUCHANIA: „Kecharitomene” – to trzeba przeczytać!

Zachęcamy do posłuchania rozmowy z ks. Dominikiem Chmielwskim (pierwszy z prawej), o. Remigiuszem Trockim (pierwszy z lewej) i o. Mirosławem Kopczewskim (w habicie franciszkańskim) na temat Matki Bożej i Jej skutecznego orędownictwa za nami… Pretekstem do rozmowy była najnowsza książka ks. Dominika pt. „Kecharitomene” (Wydawnictwo SUMUS). Ks. Dominik odwiedził Niepokalanów i  udzielił wywiadu Radiu Niepokalanów podczas Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, które w dniach 6-22 sierpnia odbyło się w Niepokalanowie.

Ks. Piotr Glas o książce „KECHARITOMENE”

Wzrastając jako młody chłopak w pobożnej, katolickiej rodzinie, wiara była dla mnie czymś tak oczywistym i nienadzwyczajnym jak świat, który mnie otaczał i jego rzeczywistość. Dzisiaj, po wielu latach życia i pracy w Winnicy Pańskiej, z re eksją oraz niedowierzaniem patrzę, jak sam Jezus prowadził mnie poprzez liczne doświadczenia i próby wiary, które w dużo późniejszym czasie doprowadziły mnie, już jako księdza, w przestrzeń duchową zupełnie mi obcą i nieznaną.

Teraz już wiem, że tą szczególną podróż odbyłem i dalej kontynuuję dzięki najpiękniejszemu i najwspanialszemu ze stworzeń na ziemi i na niebie, jakim jest Maryja. To Ona, prawie już w połowie mojego kapłańskiego życia, wyrwała mnie z przeciętności w sposób cudowny i niezrozumiały. To Ona zaprosiła mnie do odbycia drogi w wierze z całkowitym oddaniem się w niewolę Jezusowi poprzez Jej Niepokalane Serce.

Podróż ta, która wzięła swój początek z wiary w istnienie Boga, doprowadziła mnie do niesamowitych przestrzeni wiary charyzmatycznej, czyli tej pewności – jak mówi Pismo Święte – że to, w co wierzymy i o czym nauczamy, naprawdę istnieje, jest prawdziwą rzeczywistością.

Dzięki tej pewności możemy w każdej chwili życia, nawet tej najtrudniejszej, powtórzyć za Maryją sakramentalne słowo at – „tak” dla najświętszej woli Boga. Od momentu mojego drugiego nawrócenia poprzez nadzwyczajne działanie Maryi, wiem, że jest Ona obdarowana przez Boga wszelkimi łaskami, a dzisiaj pragnąca dzielić się nimi z każdym, kto Jej całkowicie zaufa, tak jak Ona zaufała w momencie zwiastowania.

W tych trudnych czasach dla wiary i Kościoła, w jakich przyszło nam żyć, słowa: „Niech mi się stanie według słowa Twego”, nabierają wielkiej mocy w moich ustach, gdy powtarzam je każdego dnia. Dzisiaj, kiedy wiele serc jest tak oziębłych dla Boga, kiedy wiara wygasła w wielu młodych ludziach, Ona jest tym krzykiem i wezwaniem dla nas wszystkich: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Teraz Maryja błaga nas, poprzez liczne objawienia i znaki, do powrotu do naszej pierwotnej miłości – Jej Syna, do modlitwy, do prostoty wiary oraz schronienia się w Jej Niepokalanym Sercu. Nie ma innej drogi jak przez Maryję kierującą nas z największą pewnością w tych czasach zamętu do Jezusa.

Wielka to radość i zaszczyt polecić tę wspaniałą książkę napisaną sercem przez wielkiego wojownika Maryi, a mojego przyjaciela, ks. Dominika Chmielewskiego, dedykowaną właśnie Maryi. Niech każde słowo tego dzieła będzie namaszczone Duchem Świętym, którego Oblubienicą jest

Ta, która postawiła wszystko na Boga i wypełnienie Jego świętej woli – najpierw tu, na ziemi, a obecnie czyni to w Jego Królestwie. Św. Jan Paweł II powiedział: „Od Maryi uczymy się, jak oddać się woli Boga we wszystkich okolicznościach życia, od Maryi uczymy się ufać nawet wtedy, gdy nie ma już żadnej nadziei, od Maryi uczymy się kochać Jej Syna i Syna Boga”.

Ksiądz Dominik Chmielewski SDB o swojej ksiące „KECHARITOMENE”

Maryja jest Matką nowego pokolenia, które narodzi się z Niewiasty zapowiedzianej przez Boga i zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc mu głowę – wołała do całego Kościoła ostatnia wizjonerka Fatimy, s. Łucja. Gdziekolwiek pojawia się Kecharitomene, tam otwiera się Niebo i tam Maryja, Najpiękniejsza Kobieta Wszechświata, kształtuje nowe pokolenie wojowników, zapowiedziane już w Księdze Rodzaju, do finałowej walki z szatanem opisanej w 12 rozdziale Apokalipsy.

Na całym świecie powstaje obecnie potężna Armia Maryi, którą Ona szkoli we wszystkich przestrzeniach naszej planety, aby doprowadzić do triumfu Jej Niepokalanego Serca przygotowującego paruzję. Jesteśmy dzisiaj świadkami niesamowitej aktywacji Pokolenia Niewiasty, dążącego z największą determinacją do ostatecznego pokonania i zmiażdżenia zła w apokaliptycznej wojnie o dusze ludzkie.
____________

Spójrz w Jej oczy na okładce tej książki i powiedz Jej: Chcę Cię poznać Maryjo, chcę Cię pokochać, chcę żebyś mnie wyszkoliła do duchowej walki i najwspanialszych duchowych zwycięstw! Użyj mnie do Triumfu Twojego Niepokalanego Serca na świecie! Tak, chcę być cały Twój Maryjo, a Ty bądź cała moja, bo tylko w Tobie będę cały dla Boga, a Bóg cały dla mnie. Weź mnie za rękę Kecharitomene i poprowadź do odkrycia Twojego niesamowitego sekretu, a w nim mojego wiecznego przeznaczenia! Amen!

 

Tytuł: Kecharitomene
Autor: Ks. Dominik Chmielewski SDB

Wydawnictwo SUMUS
www.sumuswydawnictwo.pl

Ilość stron: 242