DO ODSŁUCHANIA: Abbe Guy Pages w Niepokalanowie. Prawdziwe oblicze islamu

Zapraszamy na spotkanie z niezwykłym gościem. Abbe Guy Pages jest francuskim kapłanem, który w pierwszych dniach maja przyjechał do Niepokalanowa. Na co dzień posługuje w Bazylice Sacre-Coeur w Paryżu. Jest specjalistą w zakresie islamu. W Niepokalanowie wygłosił serię konferencji o islamie, poprowadził rekolekcje o doskonałości, a w czasie pierwszosobotniego spotkania Oddaj się Maryi opowiedział o objawieniach dotyczących Cudownego Medalika, które miały miejsce w Paryżu.

Abbe Guy Pages odwiedził także Radio Niepokalanów, by naszym słuchaczom oraz widzom telewizji internetowej Niepokalanów TV opowiedzieć o swoich wrażeniach z pobytu w Niepokalanowie i najważniejszych kwestiach poruszonych w trakcie jego wystąpień.

Z ojcem Guy Pages rozmawia Paulina Wysocka. Tłumaczy Katarzyna Pereira.

1 część – Prawdziwe oblicze islamu

2 część – Doskonałość i Cudowny Medalik


Abbe Guy Pages urodził się w 1958, jest kapłanem diecezji paryskiej, badaczem i krytykiem islamu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 r., w 2003 r. przez rok był duszpasterzem w islamskiej Republice Dżibuti, w ramach misji prowadzonej przez francuski ordynariat polowy. Po powrocie do Francji zajął się popularyzacją wiedzy o islamie. Jest autorem licznych publikacji. Na język polski przetłumaczono jego książkę „Prawdziwe oblicze islamu”, wydane w 2020 r. przez wydawnictwo AA (Książka Prawdziwe oblicze islamu otrzymała Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021 w kategorii „Książka Autora Zagranicznego. )

fot. za facebook.com/GuyPages


GUY PAGES – PRAWDZIWE OBLICZE ISLAMU

Ksiądz Guy Pages z mocą słowa właściwą prorokom piętnuje mielizny i słabości obecnej zachodniej uległości wobec islamu. Książka, będąca owocem jego wieloletnich badań, poszukuje prawdy o złożonej rzeczywistości islamu, często zupełnie nieznanej Europejczykom.

To obszerne dzieło, napisane w popularnej formie pytań i odpowiedzi, pozwala zorientować się w meandrach islamskiej religii, kultury i obyczajowości – bez przemilczeń, stereotypów i ulegania mitom politycznej poprawności. Lektura książki pozwoli czytelnikom nieznającym islamu uniknąć szkodliwych nieporozumień i złudzeń oraz lepiej zdać sobie sprawę z różnic kulturowych i mentalnych, które bywają zarzewiem konfliktów z silnymi i coraz liczniejszymi społecznościami muzułmańskimi w Europie.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa AA.