Diabeł boi się krwi Chrystusa. Lipiec – miesiąc Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Lipiec to miesiąc poświęcony Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa. Diabeł boi się krwi Chrystusa. Czuje do niej odrazę. A skoro tak, by „przeciwstawić się mu”, warto podczas naszych modlitw, odwoływać się do krwi Pana Jezusa.

Bez Krwi Chrystusa nie ma przebaczenia grzechów. Krew Chrystusa zwycięża złe duchy. Krew Chrystusa wybawia dusze z ognia czyśćca. Dlatego zachęcamy – zwłaszcza w lipcu – do tego, byśmy oddawali cześć Krwi Chrystusa, która jest zapłatą za nasze zbawienie.

W książce „Ty jesteś moją zgubą” s. Angela Musolesi pisze że:

„Diabeł odczuwa odrazę (…) do Najdroższej Krwi Chrystusa. Z tego powodu powinniśmy uciekać się do niej w każdej modlitwie , a tym bardziej w modlitwie uwolnienia.”

Siostra Angela podpowiada nam taką oto modlitwę:

Panie Jezu, proszę spraw, by Twoja święta Krew przeniknęła … (imię osoby).
Oczyszczaj… (imię osoby) ze wszystkich grzechów popełnionych od okresu dorastania do dnia dzisiejszego.
Uzdrawiaj serce… (imię osoby) ze wszelkich zranień zadanych przez złego ducha.

O. Pacyfik Iwaszko w książce „Zaufaj Panu” zwraca uwagę, że „osobiście przekonał się o mocy „Modlitwy do ran Pana Jezusa”. Modlitwa ta również „odwołuje się” m.in do krwi Pana Jezusa. Treść tej modlitwy znaleźć można m.in. we wspomnianej publikacji.

Warto także (zwłaszcza w lipcu, ale nie tylko) modlić się Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa:

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa (do odmawiania codziennie)

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

Modlitwa autorstwa S. Gertrudy Bociąg MSC