„Czas tajemnic. W Medjugorje Matka Boża postanowiła zmienić świat”

Wspólnie z Wydawnictwem ESPRIT zapraszamy do lektury książki „Czas tajemnic W Medjugorje Matka Boża postanowiła zmienić świat.” Książka ukazała się pod patronatem medialnym Radia Niepokalanów.

Notka dla czytelnika od Autorów:
Niniejsza książka poświęcona jest objawieniom w Medjugorje. Jest to bardzo złożone zjawisko, które Kościół nadal bada. Nie mamy zamiaru w jakikolwiek sposób wpływać na jego ostateczny werdykt, dlatego treść tego tekstu i zawarte w nim tezy dotyczące objawień w Medjugorje należy traktować wyłącznie w kategoriach czysto ludzkiego świadectwa.

o. Livio Fanzaga, Diego Manetti: „Czas tajemnic W Medjugorje Matka Boża postanowiła zmienić świat.”

W czasach ostatecznych Bóg powierzył Maryi szczególną rolę – sprowadzenie człowieka na drogę zbawienia. Poprzez objawienia Matka Boża chce uświadomić każdemu z nas, jak ważne jest natychmiastowe nawrócenie.

Od czterdziestu lat Maryja objawia się sześciu widzącym z Medjugorje. Wyjawiła im dziesięć tajemnic dotyczących przyszłości Kościoła i świata. Na ich temat powstało wiele hipotez i domysłów. Livio Fanzaga i Diego Manetti badają orędzia Maryi z Medjugorje oraz już zauważalne na świecie znaki – szerzący się ateizm, wojny i przemoc, które świadczą o zbliżającym się momencie wyjawienia treści tajemnic.
Dlaczego Maryja przekazała tajemnice właśnie w Medjugorje? Jak mamy przygotować się na ich wypełnienie? Kiedy rozpocznie się i co przyniesie czas tajemnic?

o. Livio Fanzaga – dyrektor włoskiego Radia Maryja, autor licznych książek religijnych, znawca objawień w Medjugorje. Od 1985 r. spotyka się i przyjaźni z widzącymi z Medjugorje.

Diego Manetti – profesor historii i filozofii w szkole średniej, autor książek o tematyce religijnej. Współpracuje z włoskim Radiem Maryja. Jest współautorem licznych książek­ wywiadów z o. Livio o objawieniach Matki Bożej w Medjugorje.